W Sejmie ruszyły prace nad reformą dowodzenia - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

18.04.2013

W Sejmie ruszyły prace nad reformą dowodzenia

17 kwietnia br. Sejm podjął prace nad kolejną w tym roku – po przyjęciu ustawy zapewniającej finansowanie budowy obrony przeciwrakietowej – kluczową dla rozwoju polskiej armii reformą. Opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego projekt ustawy ma na celu usprawnienie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Zasadniczym efektem proponowanych zmian będzie ustanowienie jasnych relacji w zakresie kierowania i dowodzenia poprzez przyporządkowanie każdej z trzech podstawowych funkcji dowodzenia odrębnej instytucji wojskowej.

Za funkcję planowania i projektowania przyszłości wojska oraz doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej odpowiedzialny będzie Sztab Generalny Wojska Polskiego.  Zadania związane z codziennym utrzymaniem wojska realizować będzie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Natomiast za dowodzenie wojskami podczas misji pokojowych, operacji kryzysowych oraz działań wojennych odpowiadać będzie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Poprzez podporządkowanie trzech powyższych instytucji bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej zwiększona zostanie również cywilna kontrola nad armia.

Kolejnymi wymiernymi efektami zmian będzie stworzenie warunków do wspólnego szkolenia poszczególnych rodzajów sił zbrojnych (Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych) a także wprowadzenie jednolitego system dowodzenia w czasie pokoju i w czasie wojny.

W razie przyjęcia przez parlament ustawy, a także podpisaniu jej przez prezydenta, do konca 2013 r. trwać będzie okres przejściowy związany z wdrażaniem stosownych zmian. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 2014 r.

W trakcie pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, uzasadnienie do niej przedstawił minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, który podkreślił, że wprowadzane zmiany podejmowane są w trosce o lepsze funkcjonowanie armii i ze względu na wagę reformy zwrócił się do posłów o apolityczne podejście do proponowanych rozwiązań.  

Na posiedzeniu Sejmu obecny był również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej.

Stanowiska klubów prezentowali posłowie: Stefan Niesiołowski (PO), Mariusz Antoni Kamiński (PiS), Andrzej Rozenek (RP), Mirosław Maliszewski (PSL) oraz Stanisław Wziątek (SLD). Kluby opozycyjne zgłaszały zastrzeżenia do ustawy, motywując je zwłaszcza rzekomą niezgodnością, w ich ocenie, projektowanych rozwiązań z Konstytucją. Głosowanie nad projektem ustawy odbędzie się w bloku głosowań podczas trwającego posiedzenia Sejmu.

POBIERZ: Projekt ustawy

POBIERZ: Uzasadnienie do projektu ustawy

Reforma systemu dowodzenia została określona w postanowieniu Prezydenta RP Bronisaława Komorowskiego o głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022 z 8 listopada 2011 r., jako jeden z głównych priorytetów modernizacji sił zbrojnych (pozostałe to konsolidacja wyższego szkolnictwa wojskowego, budowa obrony przeciwrakietowej, zwiększenie mobilności wojsk lądowych a także rozwój zinformatyzowanych systemów walki i wsparcia).
Zdecydowanym zwolennikiem proponowanych rozwiązań jest prezydent Bronisław Komorowski, który podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry MON i SZ 13 marca br.mówił:„W 2001 r. jako minister obrony zostawiłem armię 150-tysięczną z czterema dowództwami. Dzisiaj armia liczy mniej niż sto tysięcy żołnierzy i jest w niej siedem dowództw najwyższego szczebla, co jest absolutnie niezdrową sytuacją. Wierzę, że spłaszczenie struktur dowodzenia i ich konsolidacja zwiększy efektywność operacyjną i decyzyjną w polskim wojsku, a ograniczenie struktur dowodzenia na szczeblu centralnym posłuży wzmocnieniu struktur liniowych.”

ZOBACZ WIĘCEJ: Reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP