Odznaczenia i nominacje z okazji Dnia Weterana - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Odznaczenia i nominacje z okazji Dnia Weterana

1 września 2002 roku z okazji Dnia Weterana prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski w Pałacu Prezydenckim spotkał się z kombatantami i przedstawicielami środowisk represjonowanych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk osób represjonowanych, przedstawiciele wojska i duszpasterstwa wojskowego, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji oraz dowództwo Garnizonu Warszawa.

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył odznaczenia żołnierzom-kombatantom oraz nominację na pierwszy stopień generała brygady i stopnie podporucznika.

Akt mianowania na stopień generała brygady otrzymał płk Tadeusz Ilczuk.

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za działalność społeczną odznaczeni zostali:

  • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski: Tadeusz Antoni Chwiedź, Marian Palmąka, Lucjan Pracki, Daniel Przemysław.

  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: Bolesław Zygmunt Mieczkowski, Tomasz Lechosław Morawski, Janusz Antoni Orsik, Mirosław Pejka, Władysław Pietras, Olgierd Poważyński, Janina Sikorska, Roman Stasiak, Eugenia Szymczak, Paweł Turenko.

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: Jan Niegowski, Tadeusz Szafrański, Teresa Maria Tomczyszyn-Wiśniewska, Mirosław Piotr Tytz, Krystana Znosko.

  • Złotym Krzyżem Zasługi: Janina Mioduszewska.

Na stopień podporucznika mianowani zostali: Anna Bando, Jan Błach, Zofia Ciźla, Stanisław Galas, Kazimierz Hantz, Irena Kapsa, Władysław Marks, Jerzy Mikołajewski, Leszek Orłowski, Edmund Pękul, Zofia Pieńkowska, Władysław Pilarski, Janina Zadurska, Piotr Zwoliński.

Zwracając się do zebranych prezydent RP powiedział m.in.

"Czuję się zaszczycony mogąc w 63. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej gościć w Pałacu Prezydenckim tak godne grono kombatantów. Ludzi, których męstwo i poczucie patriotycznego obowiązku budzą najgłębszy szacunek kolejnych pokoleń Polaków. W Dniu Weterana składam Wam - i wszystkim bohaterom walk o honor i niepodległość Ojczyzny - najgłębsze wyrazy wdzięczności i uszanowania.

Pierwszy września 1939 roku należy do wyjątkowo czarnych dat w historii ludzkości. Sześćdziesiąt trzy lata temu, zbrodniczym atakiem faszystowskich Niemiec na polskie miasta i wioski, rozpoczęła się najbardziej barbarzyńska z wojen. Dzień ten jest jednocześnie początkiem heroicznych, nie mających precedensu zmagań naszego narodu z najeźdźcą. Początkiem drogi, która choć wiodła przez tragedie i dramaty wojenne, przez koszmar holocaustu, czy przez pola bitewne Europy i świata, zakończyła się zwycięsko. Ustanowienie 1 września Dniem Weterana jest wyrazem hołdu dla tych wszystkich żołnierzy, bojowników o wolność i niepodległość, ludzi patriotycznych zasług, którym nasza Ojczyzna tak wiele zawdzięcza i z których tak bardzo jesteśmy dumni.

Są tu dzisiaj w Pałacu Prezydenckim uczestnicy wojny polsko - bolszewickiej, drugiej wojny światowej, ci ze Wschodu i z Zachodu, żołnierze powstańcy, bojownicy państwa podziemnego; szeregowi, podoficerowie, oficerowie i generałowie. Odczuwam głęboką satysfakcję widząc Państwa w szeregu, obok siebie.

Dzień Weterana połączył nas wszystkich. Udowadniamy samym sobie, dajemy przykład młodym pokoleniom, że my, Polacy, nie tylko umiemy walczyć o kraj w chwilach zagrożenia, lecz także potrafimy w porozumieniu i wzajemnym poszanowaniu budować nasz wspólny dom, jego pomyślną teraźniejszość i przyszłość.

Myśląc o naszej Ojczyźnie możemy być dumni. Żyjemy w państwie niepodległym, wolnym i bezpiecznym. Mamy mocną pozycję wśród europejskich narodów. Cenieni jesteśmy za osiągnięcia w kulturze i w gospodarce. Łączą nas bliskie, przyjazne więzi ze wszystkimi sąsiadami. Polska - będąca członkiem NATO, bliska przystąpienia do Unii Europejskiej - promieniuje aktywnością na cały region Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Nie tylko czerpiemy z europejskiego dorobku, lecz także go współtworzymy, wnosimy do niego własne wartości. Chcemy - i możemy - budować Polskę i Europę na miarę naszych marzeń, z której i Wy, Drodzy Weterani, i wszystkie następne pokolenia, mogą być dumni.

Z wielką satysfakcją wręczyłem dzisiaj grupie weteranów akty mianowania i ten na stopień generała brygady i na pierwszy stopień oficerski, a także wysokie odznaczenia państwowe. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję. Pozwólcie, że wyrazy szczególnych powinszowań skieruję pod adresem Pana Generała Brygady Tadeusza Ilczuka - komendanta II okręgu Batalionów Chłopskich, uczestnika Powstania Warszawskiego, aktywnego działacza ruchu ludowego. Niech honor, który dziś spotkał Was, będzie wyrazem uznania państwa polskiego i narodu za trud i męstwo wszystkich polskich weteranów, za ich niepodważalne zasługi dla wolnej Rzeczypospolitej.

Wszystkim weteranom, rodzinom i najbliższym, chcę w tym uroczystym dniu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, długich i pogodnych lat życia. Niech satysfakcja z dokonań, świadomość dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny i Narodu, towarzyszy Państwu każdego dnia. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. I kiedy po wręczeniu odznaczeń czy nominacji z Waszych ust słyszę "Ku chwale Ojczyzny!", to chcę powiedzieć, że mało jest wśród nas takich, którzy mogą tak szczerze i z takim głębokim przekonaniem powiedzieć, że to co już uczynili najlepiej chwale Ojczyzny służyło i służy".

W imieniu odznaczonych głos zabrał Tadeusz Chwiedź, który powiedział m.in.:

"Z głębokim wzruszeniem przyjąłem nadane mi odznaczenie. Jestem przekonany, że równie głęboko przejęci są wszyscy, którzy zostali uhonorowani tak zaszczytnymi wyróżnieniami w postaci orderów, odznaczenia państwowego i nominacje na wyższe stopnie wojskowe. Wzruszenie jest tym większe, że uzyskaliśmy wysoką ocenę naszej działalności w służbie Ojczyzny, w służbie Polsce, bo takie jest przesłanie do wszystkiego co robimy, czemu poświęcamy naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

Chcę zapewnić, że czujemy się nie tylko wyróżnieni, ale mamy również świadomość, że oto zaciągnęliśmy zobowiązanie, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, w naszej pracy zawodowej, działalności społecznej okazać się godnymi tego zaszczytu, który spotkał nas tu dzisiaj w Pałacu Prezydenckim.

Dziękuję serdecznie w imieniu nas wszystkich za uzyskaną satysfakcję i za sprawioną radość nie tylko nam, ale i naszym najbliższym.

Dziękuję Panie Prezydencie.

Dziękuję tym wszystkim, którzy dokonali oceny naszej pracy i naszych postaw. Zapewniamy, że tak jak dotychczas nie będziemy szczędzić sił i starań, aby Polska stała się spełnieniem naszych marzeń".