VI Konferencja Naukowo-Przemysłowa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

15.05.2013

VI Konferencja Naukowo-Przemysłowa

Szef BBN uczestniczył w VI Konferencji Naukowo-Przemysłowej pt. „Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych”, odbywającej się w Centrum Konferencyjnym WP. Obecny był także minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON

 

Wystąpienie Szefa BBN wygłoszone podczas

VI Konferencji Naukowo-Przemysłowej

Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych

/Centrum Konferencyjne WP, 15 maja 2013 r./

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą Konferencję Naukowo-Przemysłową. To ważne wydarzenie nie tylko dla sił zbrojnych, ale całego systemu bezpieczeństwa narodowego.

Nie jest więc przypadkiem, że badania naukowe i prace rozwojowe były jednym z ważnych obszarów analizy w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.  Mają one ogromne znaczenie dla umacniania, doskonalenia, transformacji całego systemu bezpieczeństwa narodowego. Ale w szczególny sposob dotyczy to sił zbrojnych, jako najbardziej utechnicznionego ogniwa tego systemu.

Priorytety modernizacyjne sił zbrojnych ustalone przez Pezydenta RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej powinny być ukierunkowaniem także dla priorytetów badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności. Są to: obrona powietrzna, w tym obrona przeciwrakietowa, zinformatyzowane systemy walki i wsparcia oraz mobiloność wojsk lądowych, zwłaszcza śmigłowcowa. Zawczasu można i trzeba tu dodaćśrodki cyberobrony oraz systemy kosmiczne, jako najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju technicznego systemów militarnych. Wiem, że stać polską naukę na wyprzedzające podejmowanie takich problemów.

Chciałbym też zasygnalizować kwestię - moim zdaniem - podstawową, o krytycznym znaczeniu dla efektywności wsparcia naukowego transformacji wojska. To styk, łącznik między nauką i przemysłem, między badaniami i wdrożeniem. Wydaje się, że od zbudowania tego pomostu, zbudowania koncepcyjnego - a w ślad za tym prawnego, instytucjonalnego, proceduralnego i pewnie finansowego zależy przyszłośćnie tylko samej polskiej nauki wojskowo- technicznej, ale także dynamika rozwojowa polskich siłzbrojnych, a poprzez to kondycja całego systemu bezpzieczeństwa narodowego.

To jest jeden z ważnych obszarów koniecznej systemowej integracji w sferze bezpieczeństwa narodowego. Byłoby zapewne bardzo dobrze, gdybyście w czasie obecnej konferencji spróbowali Państwo wypracować jakieś propozycje w tym względzie.

Życzę owocnych obrad.