Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

16.05.2013

Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa

Szef BBN minister Stanisław Koziej uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic".

 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON
 • fot. MON
  fot. MON

Organizowana po raz dziewiąty przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. oraz miesięcznik „RAPORT - wojsko, technika, obronność” konferencja i wystawa rozpoczęła się w czwartek 16 maja o godz. 9.00, w hotelu InterContinental w Warszawie.

Wystąpienia wprowadzające wygłosili szef BBN minister Stanisław Koziej, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, wiceminister spraw zagranicznych Bogusław Winid oraz szefa Zarządu Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Zdzisława Antczaka. W trakcie sesji roboczych poruszono m.in. tematy rozwoju wydarzeń w regionach uznanych za ogniska zapalne świata; polskich programów zbrojeniowych oraz doświadczeń bojowych z misji zagranicznych.
 

***

Wystąpienie szefa BBN ministra Stanisława Kozieja
na IX. Międzynarodowej Konferencji nt. „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję i wystawę. Jest to niewątpliwie doskonałe forum rozmów, dyskusji i refleksji na temat technicznego wymiaru operacyjnych ogniw systemu bezpieczeństwa narodowego. W przeprowadzonym na polecenie prezydenta Bronisława Komorowskiego Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego identyfikujemy trzy główne priorytety strategiczne w zakresie przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego, czyli priorytety strategii preparacyjnej. Są to: integracja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; profesjonalizacja ogniw operacyjnych oraz powszechność przygotowań obronnych społecznych i gospodarczych ogniw wsparcia. Profesjonalne ogniwa operacyjne systemu bezpieczeństwa narodowego: wojsko, policja, straże i inne służby ochronne - to oczywiście nie tylko zawodowcy w nich służący. Ci zawodowcy muszą dysponować nowoczesną techniką.

Dlatego jednym z najważniejszych zadań w ramach planowania strategicznego jest właściwe określenie priorytetów modernizacji technicznej. Priorytety takie są oczywiście pochodnymi wymagań wynikających ze strategii operacyjnej. Warto w związku z tym podkreślić, że Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego rekomenduje strategię zrównoważonego umiędzynarodowienia i usamodzielnienia działań na rzecz bezpieczeństwa Polski. Oznacza ona realistyczne uwzględnienie możliwości sojuszniczego wsparcia naszego bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń na dużą skalę, z jednoczesną gotowością i zdolnością do samodzielnego przeciwstawiania się zagrożeniem, w stosunku do których wspólna reakcja sojusznicza mogłaby być opóźniona lub nawet zupełnie wątpliwa. Idzie tu o tzw. sytuacje trudnokonsensusowe, stwarzane przez zagrożenia asymetryczne, selektywne, aterytorialne, skryte, zaskakujące, a nawet o trudnym do zidentyfikowania autorstwie.

Przygotowywanie się i zapewnianie zdolności do obrony przed takimi właśnie zagrożeniami, zwłaszcza zapewnianie zdolności przeciwzaskoczeniowych, to priorytetowe kierunki polskiej strategii preparacyjnej. Za takimi właśnie założeniami strategii operacyjnej i preparacyjnej już od wielu lat opowiada się Prezydent Bronisław Komorowski. Dlatego tworzoną przez nie koncepcję strategiczną można określić mianem "doktryny Komorowskiego". W stosunku do podstawowego ogniwa systemu bezpieczeństwa narodowego, jakim są siły zbrojne, priorytety modernizacyjne ustalone zostały w postanowieniu Prezydenta RP z listopada 2011 roku o Głównych kierunkach rozwoju SZ.

Przypomnijmy, że priorytetami tymi są:

 • obrona przeciwrakietowa w ramach szeroko rozumianego systemu obrony powietrznej, a więc włącznie ze środkami przeciwlotniczymi,
 • zinformatyzowane systemy walki i wsparcia - w tym m.in. wywiad, systemy bezpilotowe, roboty, broń precyzyjna itp.,
 • szeroko rozumiana mobilność wojsk lądowych, w tym zwłaszcza śmigłowcowa.

Do tych ustalonych już i stopniowo realizowanych priorytetów chciałbym jeszcze dodać dwa o szczególnie perspektywicznym znaczeniu, które niewątpliwie przyjmą charakter zadaniowy w kolejnym cyklu planowania strategicznego. Mam na myśli środki i systemy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz w przestrzeni kosmicznej. Mam nadzieję, że już w dyskusji na dzisiejszej konferencji znajdą one swoje należne odzwierciedlenie.

Chciałbym jeszcze zatrzymać na chwilę uwagę Państwa na drugiej ważnej rekomendacji SPBN. Dotyczy ona wspomnianej już przeze mnie konieczności upowszechniania spraw bezpieczeństwa. Dzisiaj, w dobie globalizacji i rewolucji informacyjnej, trudno sobie wyobrazić w systemach demokratycznych podejmowanie przez decydentów politycznych ważnych decyzji, w tym strategicznych, bez społecznej akceptacji dla nich.

Dlatego ważna jest publiczna rozmowa o wszystkich sprawach bezpieczeństwa. Ono musi być maksymalnie uspołecznione. To już nie tylko sprawa elit i wyspecjalizowanych struktur państwa. Trzeba docierać z tą problematyką nie tylko do jak najszerszego grona specjalistów, takich jak na tej sali, ale wręcz do każdej instytucji i każdego obywatela.

Trzeba zabiegać, aby jak najszersze kręgi społeczeństwa, aby każdy obywatel orientował się przynajmniej ogólnie, co to jest bezpieczeństwo, dlaczego jest konieczne, jakie są w tym względzie potrzeby itd. Aby orientował się, na co idą jego pieniądze z podatków.

Wtedy będzie łatwiej uzyskać konieczną w demokracji akceptację dla trudnych decyzji strategicznych, długofalowych, które wychodzą poza horyzont bieżących potrzeb i problemów. A takimi właśnie są decyzje strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa.

Dodajmy jeszcze, że powszechność przygotowań w sferze bezpieczeństwa jest szczególnie istotna i konieczna w erze profesjonalizacji operacyjnych ogniw bezpieczeństwa. A my właśnie w takiej erze obecnie się znajdujemy. Im bardziej profesjonalne wojsko, policja, straże, służby ochrony, tym ważniejsze i potrzebniejsze stają się powszechne przygotowania w dziedzinie bezpieczeństwa pozostałych struktur państwa, podmiotów niepaństwowych i obywateli.

Nie ulega wątpliwości, że takie przedsięwzięcia jak dzisiejsza konferencja są istotnym elementem szeroko rozumianego upowszechniania problematyki bezpieczeństwa. Wpisują się w realizację tej ważnej rekomendacji SPBN.

Chciałbym też poinformować na koniec, że w przyszłym tygodniu opublikujemy pierwszą w Polsce Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego, przygotowaną na podstawie rezultatów SPBN. Jej jednym z podstawowych zadań jest właśnie upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa, w tym wsparcie procesu szeroko rozumianej edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Zachęcam Państwa do zainteresowania się tą Białą Księgą.

Życzę Państwu pomyślnych obrad. Zarówno w wymiarze fachowych, specjalistycznym, jak i w wymiarze związanym z szerokim upowszechnianiem wiedzy i świadomości społecznej w sferze bezpieczeństwa narodowego.