Sejm przyjął ustawę dot. reformy systemu kierowania i dowodzenia SZ RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

21.06.2013

Sejm przyjął ustawę dot. reformy systemu kierowania i dowodzenia SZ RP

21 czerwca br. Sejm, po ponad dwóch miesiącach prac, przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Reformuje ona system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 228 posłów, przeciwnych było 153, a 49 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa skierowana zostanie do Senatu. Po zakończeniu prac parlamentarnych przekazana zostanie Prezydentowi RP. Złożenie prezydenckiego podpisu pod ustawą wprowadzi jej tekst w okres tzw. „vacatio legis”, który zakończy się 1 stycznia 2014 r. – w dniu wejścia ustawy w życie.

ZOBACZ WIĘCEJ: Reforma systemu kierowania i dowodzenia SZ RP

Reforma jest dokończeniem zapoczątkowanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, w okresie kiedy pełnił funkcje Ministra Obrony Narodowej, zmian w systemie kierowania i dowodzenia. Konsolidacja systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP została ujęta jako jeden z priorytetów w "Głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022", podpisanych przez prezydenta w listopadzie 2011 r. Powstały z inspiracji prezydenta projekt założeń do zmian w ustawach został przyjęty przez rząd 4 grudnia 2012 r.

Planowana reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zakłada racjonalną konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji – planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego – sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym. Jednocześnie reforma zakłada ujednolicenie systemu kierowania i dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny.

Zgodnie z przyjętymi założeniami reformy Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego. Natomiast obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów i dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych.

Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi obrony narodowej, rządowi i prezydentowiw sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ. Natomiast kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych minister obrony narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.