Akademicy w BBN: praktycznie każda dziedzina nauki łączy się z bezpieczeństwem - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

24.06.2013

Akademicy w BBN: praktycznie każda dziedzina nauki łączy się z bezpieczeństwem

Jak wykorzystywać dorobek prac nad Białą Księgą Bezpieczeństwa Narodowego RP w kształceniu na kierunkach związanych z bezpieczeństwem oraz w badaniach naukowych? Na ten temat w poniedziałek 24 czerwca br. szef BBN minister Stanisław Koziej dyskutował z przedstawicielami środowiska akademickiego. Spotkanie, w którym wzięli udział reprezentanci uczelni kształcących na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, odbyło się w ramach organizowanego przez BBN Strategicznego Forum Bezpieczeństwa.

- Środowisko akademickie jest jednym z najważniejszych podmiotów odpowiedzialnych za upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie – powiedział szef BBN zaznaczając, że celem wydanej niedawno Białej Księgi jest m.in. popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie. Według szefa BBN zadanie to, w perspektywie najbliższych 5-10 lat, struktury państwa powinny potraktować jako priorytetowe: - Polacy powinni zacząć świadomie i odpowiedzialnie dyskutować o swoim bezpieczeństwie.

Omawiając zawarte w Białej Księdze rekomendacje dla systemu bezpieczeństwa minister S. Koziej wskazał m.in. na konieczność integracji systemu kierowania, profesjonalizacji ogniw operacyjnych oraz powszechności przygotowań w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Niektóre z konkretnych rekomendacji są już w realizacji, jak np. reforma systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, program obrony przeciwrakietowej, projekty reformy służb specjalnych. Jednym z ważnych zadań jest także konsolidacja wyższego szkolnictwa wojskowego. – Dziś mamy 5 uczelni wojskowych, na których jedynie ok. 10% to studenci wojskowi. Reszta to studenci cywilni. Przy obecnej liczebności armii, Państwo nie może sobie pozwolić na utrzymanie tylu szkół – powiedział S. Koziej. Szef BBN zaznaczył również, że intensywne prace nad tą reformą nastąpią po wdrożeniu przygotowywanej obecnie reformy systemu kierowania i dowodzenia SZ RP.

W trakcie spotkanie goście proponowali szefowi kierunki działań mające na celu jak najskuteczniejsze upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie. Jedną z refleksji była również sugestia, aby w dyskusjach o bezpieczeństwie toczonych na uniwersytetach nie ograniczać jedynie do kierunków mu poświęconych, a starać się patrzyć na nie także przez pryzmat innych dziedzin nauki.

Zgodzono się także co do zasadności cyklicznych spotkań dziekanów wydziałów akademickich prowadzących studia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem. Szef BBN zadeklarował pomoc w zorganizowaniu pierwszego takiego spotkania.

Szef BBN zadeklarował również gotowość do wspierania innych inicjatyw środowisk akademickich, mających na celu upowszechnianie świadomości społecznej o bezpieczeństwie.

W poniedziałkowym spotkaniu udział wzięli:

 • prof. nadzw. dr hab. Stanisław Jaczyński - Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • płk dr Daniel Kucharek - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
 • kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz - Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej
 • insp. dr Piotr Bogdalski - Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Andrzej Mizerski - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr Stanisław Lipiński - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr Mariusz Smolarkiewicz - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • płk dr Marek Kulczycki - Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • prof. Leszek Jesień - Instytut Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Sławomir M. Mazur - Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • dr Tomasz Aleksandorwicz - Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie
 • dr hab. Andrzej Glen - Akademia Obrony Narodowej
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • dr hab. Andrzej Aksamitowski - Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab. n. mat. Inż. Jerzy August Gawinecki - Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
 • mł. insp. dr Krzysztof Łojek - Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • dr inż. Edyta Krzystała - Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. Stanisław Sulowski - Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

W ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa było to już trzecie spotkanie szefa BBN z przedstawicielami ośrodków akademickich oraz trzecie poświęcone Białej Księdze. Wcześniej szef BBN zaprezentował Białą Księgę ambasadorom i przedstawicielom ambasad państw NATO, Unii Europejskiej i sąsiadujących z Polską oraz przedstawicielom ośrodków analitycznych.

Zobacz także: