Postanowienie prezydenta ws. użycia PKW na Bałkanach - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

28.06.2013

Postanowienie prezydenta ws. użycia PKW na Bałkanach

W piątek 28 czerwca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski na wniosek Rady Ministrów podpisał postanowienie w sprawie przedłużenia udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

Postanowienie Prezydenta RP zakłada przedłużenie pobytu PKW od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. W tym okresie PKW będzie liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska. Natomiast liczbę i rodzaj uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego WP.

***

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczą w sojuszniczej operacji Sił Międzynarodowych od 1999 r. Od tego czasu liczebność kontyngentu była sukcesywnie zmniejszana z 850 żołnierzy i pracowników wojska do 600 żołnierzy i pracowników wojska 10 lipca 2000 r., a następnie od 1 stycznia 2005 r. do 400 żołnierzy i od 1 stycznia 2010 r. do stanu obecnego.

Polski Kontyngent Wojskowy wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód podporządkowanej Dowódcy Sił Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, który podlega Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie poprzez Dowódcę Połączonych Sił w Neapolu. Do jego głównych zadań należy monitorowanie przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych; realizacja zadań manewrowych i prowadzenie patroli w rejonie odpowiedzialności w celu identyfikacji i neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa; wspieranie Kosowskiej Policji oraz Misji Unii Europejskiej; wspieranie pomocy humanitarnej.

Planowane wydatki MON, związane z użyciem kontyngentu w 2013 r., wyniosą ok. 35 013 tys. zł (w tym 32 925 tys. zł to koszty bieżące). W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. na użycie PKW przewiduje się kwotę ok. 17 505 tys. zł.