Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Słowenii - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Słowenii

1 października 2002 roku wizytę w BBN złożył sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Słowenii Milan Jazbec. Słoweńskiego gościa przyjął zastępca szefa BBN gen. bryg. Tadeusz Bałachowicz.

Podczas rozmowy gen. T. Bałachowicz zapoznał gościa z formalno - prawnym usytuowaniem i kompetencjami Prezydenta RP, Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Scharakteryzował przedstawioną przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w lipcu br. w Rydze inicjatywę współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Grupy Wileńskiej - tzw. Inicjatywę Ryską. Generał przypomniał też ostatnią wizytę prezydenta Chorwacji Milana Kuczana w Polsce i podkreślił bliskie więzi łączące prezydentów naszych państw.

Minister M. Jazbec podziękował za polskie poparcie na drodze Słowenii do NATO. Poinformował też o przebiegu rozmów słoweńsko - chorwackich dotyczących wspólnej granicy.