Senacka komisja obrony za reformą dowodzenia - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

04.07.2013

Senacka komisja obrony za reformą dowodzenia

4 lipca br. Senacka Komisja Obrony Narodowej rozpatrzyła uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, reformującą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Senatorowie przegłosowali wniosek o przyjęcie ustawy bez wnoszenia poprawek. Stanowisko Komisji na posiedzeniu Senatu przedstawi senator PSL Józef Zając.

W trakcie posiedzenia na pytania senatorów odpowiadali szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej oraz sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek.

Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. kwestie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, wskazywania w czasie pokoju osoby mającej objąć stanowisko Naczelnego Dowódcy, relacji pomiędzy strukturami dowodzenia w czasie pokoju i w czasie wojny, a także sprawy związane z wdrażaniem reformy.

Szef BBN mówił, że po wprowadzeniu reformy konieczne będzie również skonkretyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy SZ w ustawie o stanie wojennym. Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiązało się do przedstawienia projektu stosownych zmian w ciągu pół roku po wejściu w życie obecnej ustawy.

Odpowiadając na pytanie przedstawiciela Biura Legislacyjnego o zadania osoby wskazywanej w czasie pokoju do objęcia funkcji Naczelnego Dowódcy, szef BBN zaznaczył, że będzie można je dokładnie określić dopiero po wspomnianym doprecyzowaniu kompetencji Naczelnego Dowódcy.

Omawiając ustawę szef BBN zaznaczał, że reforma opiera się na doświadczeniach modeli dowodzenia obowiązujących w NATO oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcje planowania i doradzania, dowodzenia bieżącego oraz dowodzenia operacyjnego są od siebie oddzielone. Jako jedną z zalet proponowanych rozwiązań wskazał na to, że system dowodzenia pod względem funkcjonalnym będzie identyczny w czasie pokoju i w czasie wojny.

Odpowiadając na pytania senatorów dotyczące konsultacji społecznych proponowanych zmian minister S. Koziej przypomniał, że w BBN odbyła się seria spotkań z przedstawicielami środowisk eksperckich i akademickich, a także przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych.

Uchwalona przez Sejm ustawa została przesłana do Senatu RP 21 czerwca 2013 r. Od tego momentu Senat ma 30 dni na rozpatrzenie dokumentu.

Zobacz więcej: Reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP