Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

„Orzeł może” – podsumowanie BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.07.2013

„Orzeł może” – podsumowanie BBN

Odnosząc się do medialnych komentarzy dotyczących zaangażowania Sił Zbrojnych RP oraz użycia wojskowych śmigłowców do przeprowadzenia 2 i 3 maja br. patriotycznej akcji „Orzeł może” należy podkreślić, że kampania ta – organizowana wspólnie przez publiczną rozgłośnię Program Trzeci Polskiego Radia i Gazetę Wyborczą – była wielką akcją społeczną promującą szeroko pojmowany nowoczesny, optymistyczny patriotyzm. Dlatego została objęta patronatem Prezydenta RP.

Był to jeden z przykładów bardzo pożądanej współpracy instytucji publicznych i niepublicznych na rzecz wspólnego, społecznego i narodowego dobra, w tym kształtowania patriotyzmu i tożsamości narodowej oraz podstawowych fundamentów szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.

W związku z przyznaniem patronatu przez Prezydenta RP szef BBN – jako organ pomocniczy Prezydenta RP i ustawowo właściwy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i obronności – wystąpił, po wewnętrznych uzgodnieniach z Kancelarią Prezydenta RP, do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o wsparcie kampanii społecznej „Orzeł może”  przez zrzucenie specjalnie na jej potrzeby przygotowanych ulotek. Ostateczną decyzję w tej sprawie – z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur – podjął MON oraz odpowiednie struktury dowodzenia Sił Zbrojnych RP.

Warto zauważyć, że Wojsko Polskie regularnie angażuje się we wspieranie różnego rodzaju akcji i kampanii społecznych oraz charytatywnych, m.in. kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przykładem może też być akcja zrzucania ulotek w ramach projektu „Godzina W – Lot Pamięci”organizowana w 2011 r. przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Taką akcją była również kampania „Orzeł może”.

Obecny Prezydent – podobnie jak jego poprzednicy – zwraca się w niektórych sytuacjach jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych o wsparcie przez nie inicjatyw, nad którymi obejmuje patronat.

Oceniając to przedsięwzięcie z punktu widzenia czysto wojskowego warto podkreślić i docenić profesjonalizm oraz zaangażowanie żołnierzy Wojsk Lądowych – koordynujących i przeprowadzających akcję zrzutu ulotek ze śmigłowców w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Działania te nie tylko podniosły wartość kampanii społecznej, ale jednocześnie umożliwiły, w ramach szkolenia, zdobycie kolejnych, cennych doświadczeń taktycznych i organizacyjnych – zwłaszcza operowania w terenie zurbanizowanym. Wojsko właściwie wykorzystało te unikatowe możliwości wykonywania zadań śmigłowcowych nad dużymi miastami, co trudno zapewnić w warunkach poligonowych.

W sumie wykorzystanie śmigłowców w ramach kampanii "Orzeł może" przyniosło same plusy: zarówno społeczne, jak i szkoleniowe. Dziękuję lotnictwu wojsk lądowych za dobrą robotę!

 

Szef BBN

Stanisław Koziej