Reforma dowodzenia przyjęta przez Parlament - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

12.07.2013

Reforma dowodzenia przyjęta przez Parlament

12 lipca Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, usprawniającą i unowocześniającą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Tym samym dobiegają końca prace nad ramami prawnymi jednej z najważniejszych i priorytetowo traktowanych reform w polskiej armii ostatnich lat. Podpisanie ustawy przez Prezydenta RP planuje się na 22 lipca br.

Za przyjęciem ustawy, bez wnoszenia do niej poprawek, opowiedziało się 56 senatorów, 24 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Czwartkowe posiedzenie Senatu, zakończyło trwające ponad trzy miesiące prace w parlamencie nad ustawą. Do Sejmu rządowy projekt został wniesiony 27 marca br. Natomiast 21 czerwca Sejm podjął uchwałę o przyjęciu ustawy oraz skierował ją do rozpatrzenia przez Senat.

Teraz uchwalona ustawa zostanie przedstawiona prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu do podpisu. Należy zaznaczyć, że prezydent, będący inicjatorem i orędownikiem przeprowadzenia reformy w pełni popiera przyjęte przez parlament rozwiązania.

W styczniu tego roku po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent mówił: - Reforma to sprawa arcyważna dla przyszłości polskiego systemu obronnego, polskich sił zbrojnych. Dziś armia liczy mniej niż 100 tys. żołnierzy i mamy siedem dowództw najwyższego szczebla, co jest absolutnie niezdrową sytuacją, wymagającą zmiany. Reforma ma na celu uproszczenie systemu dowódczego skrócenie procesu decyzyjnego, a więc jego usprawnienie.

Planuje się, że uroczystość podpisania ustawy odbędzie się 22 lipca br. w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

***

Reforma jest dokończeniem zapoczątkowanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, w okresie kiedy pełnił funkcje Ministra Obrony Narodowej, zmian w systemie kierowania i dowodzenia. Konsolidacja systemu została również ujęta, jako jeden z priorytetów w określonych przez prezydenta "Głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022".

W przygotowaniu założeń oraz rządowego projektu ustawy Ministerstwo Obrony Narodowej wspierane było przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Reforma zakłada racjonalną konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji – planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego – sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym. Jednocześnie reforma zakłada ujednolicenie systemu kierowania i dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego. Natomiast obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów i dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych.

Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi obrony narodowej, rządowi i prezydentowi sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ. Natomiast kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych minister obrony narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.