Prezydent złożył wizytę w Macedonii - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent złożył wizytę w Macedonii

2 października 2002 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski z małżonką przybył z oficjalną wizytą do Republiki Macedonii.

Wizyta rozpoczęła się od ceremonii oficjalnego powitania przez prezydenta Borysa Trajkovskiego z małżonką. Następnie odbyła się rozmowa w "cztery oczy" prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Borysa Trajkovskiego oraz rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Macedonii, po których prezydenci wzięli udział w konferencji prasowej.

Podczas konferencji prasowej prezydent Borys Trajkovski stwierdził, iż wizyta prezydenta A. Kwaśniewskiego stanowi swego rodzaju kamień węgielny dla przyszłości Macedonii w strukturach zintegrowanej Europy oraz w atlantyckich.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził szacunek dla demokratycznych przemian, jakie dokonują się w Macedonii i dla prezydenta B. Trajkovskiego za to, że jest prezydentem macedońskiego pojednania. Stwierdził, że Polska popiera natowskie i europejskie aspiracje Macedonii. "Wizyta jest także dobrą okazją, by podkreślić, że stosunki dwustronne rozwijają się bardzo dobrze. Polska podjęła decyzję o podniesieniu rangi przedstawicielstwa dyplomatycznego, w Skopje będzie Ambasada RP. (...) Pragnę podziękować prezydentowi Trajkovskiemu i Macedonii za wsparcie i współdziałanie związane z inicjatywą ryską. Ta inicjatywa stwarza szansę, by żaden kraj, który nie znajdzie się w strukturach UE i NATO nie miał poczucia, iż oto został sam na peronie, z którego pociąg europejski odjechał". - powiedział podczas konferencji prezydent RP.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski z małżonką spotkał się także z polskimi żołnierzami pełniącymi misję w Macedonii i Kosowie na terenie Narodowego Elementu Zaopatrzenia /NEZ/ KFOR.

Zwracając się do zebranych prezydent powiedział:

"Cieszę się, że mogę dziś gościć u żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w bazie lotniczej wojsk macedońskich w Petrovecu. Uznałem, że oficjalna wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Macedonii nie byłaby pełna bez tego dzisiejszego spotkania. Jestem po prostu winien to Wam, żołnierzom sił pokojowych na Bałkanach. Przybyłem, aby powiedzieć, że dobrze wypełniacie powierzoną misję. Zapewniają mnie o tym Wasi przełożeni, wysocy przedstawiciele Narodów Zjednoczonych oraz dowódcy NATO. Gratuluję i chcę zapewnić, że - tak jak wszyscy Polacy - jestem z Was dumny.

Pełniąc służbę wojskową tu, w Macedonii, jesteście orędownikami wielkiej sprawy - pokoju na Bałkanach. Bronicie demokracji, praw człowieka i praworządności. Na co dzień dajecie dowody, że Polska należycie wypełnia zobowiązania wobec społeczności międzynarodowej. Z powodzeniem zabezpieczacie pokojową misję, jesteście wiarygodnym i skutecznym sprzymierzeńcem innych państw biorących udział w operacji KFOR.

Polacy mają szczególne powody, aby chronić ład na kontynencie. Zarówno z powodu bolesnych doświadczeń historycznych, jak i przez pamięć ostatnich dziesięcioleci, gdy rozpoczęliśmy proces demokratycznych przemian w naszej części Europy. Chcemy uczestniczyć w usuwaniu przeszkód dzielących narody i państwa, przeciwdziałać wszystkiemu, co ogranicza ich suwerenność i możliwości rozwoju. Jesteście tu po to, aby pomóc temu znękanemu konfliktami regionowi powrócić do normalnego życia. Nie może być zadania bardziej szlachetnego.

My, mieszkańcy Europy Środkowej mamy szczęście, że w nowy wiek wchodzimy wolni od regionalnych napięć i konfliktów. Chodzi jednak o to, aby ten stan utrwalić i możliwie szeroko upowszechnić. Temu celowi służą nasze działania polityczne, ekonomiczne i wojskowe. Polska jest krajem, którego siły zbrojne od niemal pięćdziesięciu lat biorą udział w operacjach pokojowych na całym świecie. Cenią nas za to. Wasi koledzy służą w siłach międzynarodowych w Bośni, Libanie, Syrii, także w Afganistanie. Są obserwatorami w Azji, na Kaukazie, w Afryce. A ostatnio, po ataku terrorystycznym i tragicznych wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych, wydzielony kontyngent Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej włączył się czynnie do walki z terroryzmem.

Współpraca państw i narodów jest najlepszą drogą do rozszerzania obszarów bezpieczeństwa i zaufania. Jest to zadanie dla organizacji międzynarodowych, dla polityków, ale i dla zwykłych ludzi, zwłaszcza młodego pokolenia. Zadbajcie o to, aby być wobec siebie i wobec swoich nowych kolegów, których tu poznajecie, życzliwi i otwarci. Lepszy świat możemy zbudować tylko razem, w przyjaźni i zgodzie.

Wiem, że Wasza służba jest ciężka i często niebezpieczna. Wiem, że związana jest z wieloma niedogodnościami, ale wiem również, że rzetelnie podchodzicie do obowiązków i skutecznie się z nich wywiązujecie. Jestem Wam za to serdecznie wdzięczny, dziękuję za to wszystkim dowódcom i żołnierzom. Niech Wasza służba przynosi jak najwięcej bezpieczeństwa i pokoju tu na Bałkanach, a Polsce daje powody do zasłużonej dumy.

Życzę Wam dużo zdrowia i pomyślności w służbie i w życiu osobistym".

  • Wizyta prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Macedonii. 
Spacer z prezydentem Borysem Trajkovskim, 2 października 2002 roku
    Wizyta prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Macedonii. Spacer z prezydentem Borysem Trajkovskim, 2 października 2002 roku