Ustawa reformująca system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP - podpisana - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.07.2013

Ustawa reformująca system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP - podpisana

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o urzędzie MON reformującą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. - To zmiana, która dostosowuje system dowódczy do realnych potrzeb, możliwości i zadań stojących przed Siłami Zbrojnymi – ocenił Bronisław Komorowski.

 • fot. W. Grzędziński/ KPRP
  fot. W. Grzędziński/ KPRP
 • fot. W. Grzędziński/ KPRP
  fot. W. Grzędziński/ KPRP
 • fot. W. Grzędziński/ KPRP
  fot. W. Grzędziński/ KPRP
 • fot. W. Grzędziński/ KPRP
  fot. W. Grzędziński/ KPRP
 • fot. W. Grzędziński/ KPRP
  fot. W. Grzędziński/ KPRP
 • fot. W. Grzędziński/ KPRP
  fot. W. Grzędziński/ KPRP
 • fot. W. Grzędziński/ KPRP
  fot. W. Grzędziński/ KPRP
 • fot. W. Grzędziński/ KPRP
  fot. W. Grzędziński/ KPRP

Uroczystość podpisania ustawy z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw odbyła się w poniedziałek w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wziął w niej udział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej, a także minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak ze współpracownikami i szef Sztabu Generalnego gen. broni Mieczysław Gocuł.

Reforma zakłada racjonalną konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji – planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego – sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym. Jednocześnie reforma zakłada ujednolicenie systemu kierowania i dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny.

Prezydent mówił, że armie podlegają ciągłym zmianom będącym efektem nowych wyzwań, nowych doświadczeń, nowych potrzeb.
Zaznaczył, że armia zmienia się albo pod wpływem doświadczeń wojennych albo zmienia siłą woli przełożonych dowódców, aby była lepszym, sprawniejszym narzędziem na czas wojny albo innej potrzeby kryzysowej.

- Jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji, że jako były Minister Obrony Narodowej, a dzisiaj Zwierzchnik Sił Zbrojnych - Prezydent RP mogę tu, w Sztabie Generalnym podpisać nowelizację ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej otwierającej drogę do jednego z ważnych elementów głębokiej zmiany w Polskich Siłach Zbrojnych, która była planowana m.in. tutaj w Sztabie Generalnym - powiedział Bronisław Komorowski.

Wyraził też satysfakcję, że po wielu latach oczekiwania na dokończenie reformy systemu dowódczego może w tej wielkiej zmianie uczestniczyć. To zmiana, która dostosowuje system dowódczy do realnych potrzeb, realnych możliwości i do realnych zadań stojących przed polskimi Siłami Zbrojnymi.

Jest to zmiana, która pozwala na uzyskanie pełnej spójności polskiego sytemu dowodzenia z systemem natowskim. To zmiana, która jest efektem dostosowania struktury dowódczej do wielkich zmian, które już zaszły w Siłach Zbrojnych poprzez ich profesjonalizację i ograniczenie liczebności.

To wielka zmiana związana także z planami głębokiej modernizacji polskich Sił Zbrojnych, modernizacji, która zadecyduje o tym, na ile polska armia w przyszłości będzie mogła skutecznie pełnić swoją rolę gwaranta naszego narodowego bezpieczeństwa.

Prezydent dziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego za ich dotychczasową służbę w dotychczasowej formule. Dziękował też byłemu Szefowi Sztabu Generalnego gen. Mieczysławowi Cieniuchowi.

- Chcę podziękować i prosić nowego szefa Sztabu Generalnego o kontynuowanie tej pracy poprzez maksymalnie skuteczne, sprawne, ale także efektywne wdrażanie głębokich zmian na poziomie sytemu dowódczego – powiedział prezydent. Dziękował też ministrowi Siemoniakowi. Ponadto prezydent podziękował parlamentarzystom i siłom politycznym, które zechciały w tym projekcie dostrzec szansę na nowocześniejsze, lepsze rozwiązania.

- Życzę polskim Siłom Zbrojnym, aby nowy kształt dowódczy oznaczał nowe zadania rozdane w nowy sposób, ale taką samą wierną służbę Polsce niepodległej, Polsce demokratycznej – podsumował Prezydent RP.

 

Źródło: Prezydent.pl, inf. własna

Dowiedz się więcej nt. reformy: Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Zobacz także:

*   *   *

Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez polski Parlament 12 lipca 2013 r.
Reforma jest dokończeniem zapoczątkowanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, w okresie kiedy pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej, zmian w systemie kierowania i dowodzenia. Konsolidacja systemu została również ujęta, jako jeden z priorytetów w określonych przez prezydenta "Głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022".

W przygotowaniu założeń oraz rządowego projektu ustawy Ministerstwo Obrony Narodowej wspierane było przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Reforma zakłada racjonalną konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji – planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego – sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym. Jednocześnie reforma zakłada ujednolicenie systemu kierowania i dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego. Natomiast obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów, a także dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych.

Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi obrony narodowej, rządowi i prezydentowi sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ. Natomiast kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych minister obrony narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.