Spotkanie z Radą Budowy Okrętów - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

24.07.2013

Spotkanie z Radą Budowy Okrętów

W środę 24 lipca br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi dr. Lecha Konopki z przedstawicielami Rady Budowy Okrętów (RBO), na czele z jej przewodniczącym kontradm. rez. Adamem Mazurkiem. W rozmowach uczestniczyli także: dr Wojciech Gilewski oraz dr Szymon Hatłas - członkowie Rady.

Podczas spotkania przedstawiciele Rady zaprezentowali własną ocenę koncepcji rozwoju polskich sił morskich, postulując zapewnienie odpowiednich środków budżetowych na ten cel. Wskazali na możliwość umieszczenia na jednostkach pływających elementów budowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, co jednak wymagałoby pewnych korekt w planie modernizacji MW RP, w tym modyfikacji terminów wycofania niektórych jednostek ze służby.

Podczas dyskusji omawiano także temat szeroko rozumianych zadań morskich sił, które wychodzą poza obowiązek obrony polskiego wybrzeża. Podkreślono konieczność wykorzystania marynarki wojennej do ochrony i reprezentowania interesów państwa. Za ważną uznano również zdolność floty do wypełniania zobowiązań sojuszniczych wynikających z członkostwa Polski w NATO. Reprezentanci RBO zwrócili uwagę na uniwersalność, mobilność i efektywność sił morskich, które oprócz zadań typowo militarnych i prezentacji bandery, odgrywają niezwykle istotną rolę w zabezpieczaniu ekonomicznej racji stanu naszego państwa, a także są jedynym podmiotem zdolnym działać w obszarze ratownictwa morskiego (SAR) i morskiej hydrografii.

Rozmowy pozwoliły potwierdzić zrozumienie BBN dla spraw związanych z Marynarką Wojenną RP i jej sytuacją. Podkreślono wagę istnienia inicjatywy jaką jest Rada Budowy Okrętów dla popularyzowania problematyki sił morskich, zarówno pośród decydentów jak i w społeczeństwie. Wpisując się w tak nakreśloną wizję, BBN włączy RBO w grono organizacji konsultowanych w ramach Strategicznehgo Forum Bezpieczeństwa.

Rada jest pozarządową organizacją powstałą w 2012 r. skupiającą ekspertów i sympatyków Marynarki Wojennej RP. Do jej głównych celów należy promowanie wiedzy na temat działalności oraz potrzeb sił morskich.