Spotkanie prezydenta z Leonidem Kuczmą i Javierem Solaną - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Spotkanie prezydenta z Leonidem Kuczmą i Javierem Solaną

Informując dziennikarzy o przebiegu spotkania prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział:

"Proszę Państwa, prezydent Kuczma nie mógł uczestniczyć w konferencji ze względu na wizytę prezydenta Iranu na Ukrainie. Teraz jedzie natychmiast na pożegnanie prezydenta Iranu i Estonii. Dwóch prezydentów jest w tej chwili na Ukrainie.

Miałem okazję przedstawić to, o czym mówiliśmy na konferencji, i cieszę się, że opinia Pana prezydenta Kuczmy o konferencji jest pozytywna. Uważa ją za inicjatywę użyteczną i zgadza się, że powinna być kontynuowana.

W czasie rozmów, które mieliśmy, zostaliśmy poinformowani przez prezydenta Kuczmę o tym, co dzieje się na Ukrainie, o jego ocenach sytuacji i wyjawiliśmy stanowisko, które jest stanowiskiem i moim, i także Javiera Solany: bardzo zależy nam na tym, aby podtrzymywać i umacniać ten wybór Ukrainy, który dotyczy integracji ze strukturami europejskimi, z NATO oraz z UE. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej koniecznej pomocy dla Ukrainy, aby w wyobrażalnej perspektywie ten cel się spełnił.

Po drugie wyraziliśmy nasz niepokój dotyczący różnych wewnętrznych kwestii ukraińskich z nadzieją, że zostaną podjęte takie inicjatywy polityczne, które pozwolą nadać procesom właściwe tempo, przeprowadzić niezbędne decyzje, niezbędne reformy, aby ten cel, jakim jest umacnianie i rozwój niepodległej Ukrainy i wiązanie Ukrainy ze strukturami europejskimi mógł się spełnić. Tego dotyczyły nasze rozmowy, tego dotyczą nasze najlepsze życzenia i takie są nasze oczekiwania wobec najbliższych tygodni i miesięcy".

 

Prezydent L. Kuczma stwierdził podczas konferencji prasowej:

"Dziękuję za dobre słowa i za zaproszenie na obiad, aby omówić wszystkie problemy. Z radością przyjąłem zaproszenie, by popróbować polską kuchnię, ponieważ ukraińska, polityczna, że tak powiem, kuchnia jest znana.

Byłem informowany o tym, jak przebiega konferencja. Miała ona dla nas bardzo duże znaczenie. Uważam, że temat - integracja Ukrainy z UE, ze strukturami transatlantyckimi, powinien być tematem łączącym większość sił politycznych, które wybrały taką drogę rozwoju swojego państwa. I bardzo mnie cieszy to, że dzisiaj na tej konferencji byli obecni przedstawiciele władzy i opozycji, którzy w większości swoich wypowiedzi podtrzymywali ten kierunek rozwoju naszego państwa. Chcę jeszcze raz podziękować gospodarzowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu za przeprowadzenie takiej konferencji i za stałą uwagę, jaką poświęca problemom Ukrainy i problemom, które są na naszej drodze rozwoju.

Poinformowałem swoich rozmówców o sytuacji na Ukrainie i jeszcze raz potwierdziłem niezmienność ukraińskiego kursu. Jestem za dialogiem ze wszystkimi siłami politycznymi na Ukrainie, w tym także i z opozycją. Chcę podkreślić to, tu przed Wami, a powiedziałem to panu Kwaśniewskiemu i panu Solanie, że dialog, a nie ultimatum. Ultimatum odrzucam. A to, że chcę dialogu, to podkreślam swoimi działaniami.

Dobrze wiecie, że prezydent Ukrainy zaproponował przeprowadzenie reformy politycznej, o której mówiły wszystkie siły polityczne, szczególnie podczas kampanii wyborczej. Uważam, że jest to ta idea, która powinna łączyć większość politycznych sił na Ukrainie, gdyż chodzi o europejski model zarządzania państwem. Przede wszystkim - należałoby to zapisać w Konstytucji - taki model, jaki jest w Polsce, że tworzone są koalicje, a koalicja tworzy rząd i bierze odpowiedzialność za rządzenie. Jak będzie dalej rozwijać się sytuacja? Jeżeli w takim kierunku, jak podczas konferencji, to będę partnerem takich wydarzeń. I chciałbym, żeby to tak się rozwijało, jak na konferencji.

Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Prezydentowi Kwaśniewskiemu, Panu Solanie, za udział w konferencji, za to, że podnieśli ją na najwyższy z możliwych poziomów, że usłyszeli tutaj sądy stron procesu, który się odbywa na Ukrainie. I to jest bardzo ważne".

 

Sekretarz generalny Rady UE Javier Solana powiedział:

"Chciałbym raz jeszcze podziękować Panu Prezydentowi Kwaśniewskiemu za zorganizowanie tego spotkania wczoraj oraz dzisiaj oraz Prezydentowi Kuczmie za to, że znalazł czas, żeby przybyć tutaj i podzielić się z nami rezultatami tego spotkania.

Powiedziałem bardzo otwarcie Panu Prezydentowi Kuczmie, jako przyjaciel, powiedziałem w sposób bardzo otwarty, że naprawdę droga, którą w tej chwili idzie Ukraina, nie przybliży jej do instytucji europejskich, a wręcz oddala ją. I dlatego konieczna jest zmiana tej drogi, zmiana kursu. Jesteśmy gotowi do pomocy, jesteśmy chętni do pomocy, ale nie możemy zrobić niczego więcej od niesienia pomocy. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności, gdyż ta spoczywa na tamtym kraju, na jego przywódcach. Wrażenia, które odebrałem dzisiaj a także wczoraj, siedząc przy jednym stole z wieloma przywódcami Ukrainy, są takie, że istnieje możliwość owocnego dialogu pomiędzy przywódcami. Moja rada, moja szczera rada jest taka, że to powinno być wzięte pod rozwagę, jeżeli Ukraina faktycznie chce w najbliższej przyszłości być bliżej tego, co jest marzeniem Prezydenta Kuczmy, a także marzeniem większości obywateli Ukrainy, czyli zbliżyć się do Unii Europejskiej. Unia będzie się poszerzała. Polska będzie członkiem UE w bardzo krótkim okresie. Ale nie chcielibyśmy, aby stworzyło to problemy na Ukrainie. Wręcz przeciwnie. Chcemy by była to motywacja, bodziec dla Ukrainy, żeby Ukraina poszła w tym samym kierunku. Ale w związku z tym potrzebna jest zmiana kursu polityki wewnętrznej na Ukrainie. Obecna sytuacja powoduje, że Ukraina od pożądanego kierunku odchodzi. Powinniśmy wykorzystać sytuację, aby zbliżyć się do Europy od strony Ukrainy, a nie odwrotnie. Cenimy bardzo Ukrainę. Uważamy, że Ukraina jest kluczowym krajem dla stabilności Europy i jesteśmy gotowi do tego, żeby wszelkie nasze wysiłki miały na celu pomoc Ukrainie".

  • Spotkanie prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
z prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą, Javierem Solaną i ministrem Markiem Siwcem,
Pałac Prezydencki, 16 października 2002 roku
    Spotkanie prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą, Javierem Solaną i ministrem Markiem Siwcem, Pałac Prezydencki, 16 października 2002 roku