Oświadczenia uczestników konferencji - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Oświadczenia uczestników konferencji

16 października 2002 roku po zakończeniu konferencji "Ukraina w Europie" prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wraz z innymi uczestnikami konferencji spotkał się z dziennikarzami.

16 października 2002 roku po zakończeniu konferencji "Ukraina w Europie" prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wraz z innymi uczestnikami konferencji spotkał się z dziennikarzami.

Oświadczenie prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego:

Witam wszystkich Państwa i dziękuję za obecność w czasie tej konferencji, bardzo ważnej i bardzo potrzebnej.

Dla mnie dowodem, że ta konferencja była potrzebna, jest fakt, że w ogromnie krótkim czasie udało nam się ją zorganizować z udziałem znakomitym gości, zarówno z Ukrainy jak i z Unii Europejskiej. Gdyby nie było zapotrzebowania na tę rozmowę, na to spotkanie, na poważną dyskusję o problemach i Ukrainy w Europie i wewnątrzukraińskich, byłoby to niemożliwe. A więc obecność wszystkich Państwa i zorganizowanie tej konferencji w bardzo krótkim czasie jest dowodem, że mówiliśmy o sprawie gorącej, ważnej, wzbudzającej wielkie zainteresowanie zarówno w samej Ukrainie, w Polsce jak i w krajach Unii Europejskich.

Po drugie - ta konferencja dowiodła, że wszystkie najważniejsze siły polityczne, czy to znajdujące się dzisiaj we władzy wykonawczej, czy w opozycji, wybierają tę samą przyszłość dla Ukrainy, a więc Ukrainy związanej ze strukturami europejskimi. Było ogromnie istotne, że słyszeliśmy od naszych ukraińskich gości, iż demokratyczna, niezawisła Ukraina chce jak najbliżej współpracować z Sojuszem Północnoatlantyckim, z NATO, chce współpracować z Unią Europejską i w tym właśnie planie lokuje swoje nadzieje oraz gotowa jest podejmować wysiłki.

Po trzecie - konferencja była okazją do wypowiedzenia ważnych uwag dotyczących sytuacji wewnętrznej na Ukrainie. Ze strony naszych gości z Unii Europejskiej - Pana Javiera Solany, Pana Premiera Perssona - zostało jasno powiedziane, że być zintegrowanym w Unii Europejskiej oznacza respektować te same zasady, takie same standardy, mieć demokratyczne instytucje państwa, budować społeczeństwo europejskie, gospodarkę rynkową, a przede wszystkim przestrzegać zasad i nie igrać z zasadami, co jest wielkim problemem Ukrainy.

Wysłuchaliśmy również dyskusji dotyczącej wewnętrznych spraw Ukrainy, głosów wypowiadanych przez przedstawicieli elit ukraińskich. W naszym przekonaniu ta konferencja spełnia również istotne zadanie jako nić dialogu, nić istotnej wymiany poglądów między różnymi grupami politycznymi na Ukrainie i wierzymy, że ten dialog będzie kontynuowany. Refleksja, którą dzieliliśmy się od samego początku tej konferencji jest banalna - lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać. Lepszy dialog od konfliktu, tylko na drodze dialogu można znaleźć rozwiązania pozytywnie - dobrze służące narodowi i państwu.

Ta konferencja była konferencją poświęconą miejscu Ukrainy w Europie. Nie była dyskusją wewnętrzną, nie była dyskusją wyłącznie o wewnętrznych problemach Ukrainy, nie była okrągłym stołem. Jeżeli Ukraińcy zdecydują się taką rozmowę "okrągłego stołu" mieć to życzymy im powodzenia i wierzymy, że znajdzie się odpowiednie miejsce i odpowiedni mebel w Kijowie, bądź w każdym innym miejscu Ukrainy, ale to jest sprawa naszych ukraińskich sąsiadów i przyjaciół. My ze swojej strony namawiamy do takiego dialogu i jednym z wielkich przesłań tej konferencji jest właśnie propozycja, żeby rozmawiać, żeby wysłuchać siebie nawzajem, żeby w wymianie poglądów szukać najlepszych rozwiązań dla Ukrainy.

Po czwarte - chcę powiedzieć, że jako Polska, jako Warszawa i osobiście jako prezydent mam wielką satysfakcję, że ta konferencja miała miejsce, że w ten sposób potwierdziliśmy nasze strategiczne partnerstwo z Ukrainą, naszą przyjaźń, naszą życzliwość i jeżeli z tego będą dobre owoce to będziemy ogromnie szczęśliwi. A jeżeli ich nie będzie, to będę miał czyste sumienie, będę przekonany, że Polska zrobiła wszystko, co było w naszej mocy, że nasze zadanie zostało spełnione. Ale ja wierzę, że będą dobre owoce, że ta konferencja przyniesie efekty, o których dzisiaj mówimy, a które w przyszłości mogą stać się faktami.

I cieszę się również, że ze strony ukraińskiej jest gotowość kontynuowania konferencji "Ukraina w Europie", że następne spotkanie mogłoby się odbyć na Ukrainie. Myślę, że z przyjemnością przyjęlibyśmy takie zaproszenie płynące ze strony zarówno władz jak i opozycji ukraińskiej, żeby tę rozmowę kontynuować, żeby mogła wziąć w niej udział zarówno reprezentacja Polski jak i goście z Unii Europejskiej. Uważamy, że Warszawa dała dobry początek, ale proces zarówno integracji ukraińskiej z Europą jak i rozwiązywania wewnętrznych problemów Ukrainy wymaga czasu, wymaga cierpliwości. My deklarujemy taką cierpliwość, wierzymy, że ten czas, który przed nami, zostanie jak najlepiej wykorzystany. Jesteśmy drodzy ukraińscy przyjaciele do Waszej dyspozycji tak ja wykazaliśmy, jak udowodniliśmy to w czasie tej konferencji w Warszawie. Dziękuję bardzo.

Oświadczenie szefa Administracji Prezydenta Ukrainy Wiktora Medwedczuka:

Dziękuję Panie Prezydencie za te szczere słowa w kierunku Ukrainy, za konkretne działania wspierające rozwiązanie sytuacji na Ukrainie. Przede wszystkim za pomoc, której udzielacie, której udziela Pan, Panie Prezydencie Kwaśniewski osobiście, i inne znane postaci europejskiego nieboskłonu, a która ma na celu wsparcie ruchu Ukrainy w kierunku integracji europejskiej i euroatlantyckiej. To zostało potwierdzone w wystąpieniach w pierwszym i w drugim dniu konferencji. Wszystko to zaświadcza, że cel konferencji, zawarty w myśli "Ukraina w Europie", został osiągnięty. Główną osobą, której wyrażamy swoją wdzięczność, jest prezydent Kwaśniewski, który po raz kolejny zademonstrował swoje oddanie dla przyjaźni i ustanowienia stosunków strategicznych między Polską a Ukrainą. Sukcesem tej konferencji, na co zresztą zwracano uwagę i wczoraj i dzisiaj, jest rozpoczęcie dialogu ukraińskiego między opozycją i władzą na Ukrainie, dialogu między przedstawicielami Ukrainy i Europy, struktur europejskich i organizacji, które mają możliwość wpływania na przystąpienie w przyszłości Ukrainy do organizacji europejskich. Myślę, że ta inicjatywa wspierania Ukrainy na drodze do Europy będzie kontynuowana. Jest to zadanie dla Ukrainy, stojące przed Ukrainą, ale również jak widzimy, stojące przed Polską. Bardzo wysoko cenimy sobie te inicjatywy, byłoby grzechem ze strony Ukraińców, gdybyśmy nie kontynuowali tej inicjatywy rozpoczętej wczoraj i dzisiaj w Warszawie. Zatem chciałbym jeszcze raz wyrazić słowa wdzięczności za to przedsięwzięcie, które było dla nas bardzo cenne, wiele nas nauczyło, również nauczyło nas umiejętności rozmowy. Chciałbym podziękować również za frazę wypowiedzianą również na początku konferencji - lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać. Proszę uwierzyć - na Ukrainie szefowie wszystkich sił politycznych są gotowi do takiej rozmowy dla dobra Ukrainy i ukraińskiego narodu.

Oświadczenie Wiktora Juszczenki:

Szanowni Obecni, Szanowni Przyjaciele, chciałbym przede wszystkim skoncentrować się na trzech punktach, które jak sądzę, mogłyby być uważane za wnioski tej konferencji.

Po pierwsze konstatacja, że z pewnością konferencja jest udana. Cel postawiony przed konferencją - rozpoczęcie dialogu, dialogu o wyborze europejskim Ukrainy, o konstrukcji modelu politycznego, o mechanizmach, o których powinniśmy rozmawiać w warunkach ukraińskich - przez te dwa dni o tym mówiono, byliście Państwo tego świadkami.

Drugie co uważam za ważne to wniosek, że jeżeli dbamy o Ukrainę, zależy nam na Ukrainie - mam tu przede wszystkim na uwadze stronę ukraińską, to powinniśmy zrozumieć, że droga wyprowadzająca Ukrainę i siły polityczne na Ukrainie z najcięższego w ciągu 11 lat niepodległości kryzysu politycznego, to droga prowadząca przez dialog. Nie chciałbym mówić, że wszystko powiedziano. Stoły stały dość daleko i jednak nie wszystko władza usłyszała, a jednak pojawiła się nowa szansa na to, by być słyszanym i by rozpocząć i skorzystać z polskiego doświadczenia wychodzenia z sytuacji kryzysowych.

Szanowni Państwo, Szanowny Panie Solana, jestem wdzięczny wszystkim, którzy dołożyli swoje starania do przeprowadzenia tej konferencji. Chcemy w niej widzieć wyzwanie nowych czasów, mających na celu uregulowanie ukraińskich problemów. Chciałbym tu przywołać słowa Pana Solany, które myślę, że bardzo dokładnie udzielają odpowiedzi na to, jakich zachowań oczekuje się od nas. Ukraina nie powinna bawić się zasadami europejskimi, Ukraina powinna stosować te zasady.

Oświadczenie premiera Szwecji Gorana Perssona:

Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Pozwolę sobie również powtórzyć słowa wdzięczności, po pierwsze dla prezydenta Kwaśniewskiego za zorganizowanie tego okrągłego stołu, a po drugie bardzo chciałbym podziękować uczestnikom z Ukrainy, którzy przedstawili i wnieśli bardzo konstruktywny wkład w ten dialog. Potrzebujemy tego dialogu. Ja do niego także wniosłem wkład polegający na moim doświadczeniu ze współpracy wewnątrz aktualnej Unii Europejskiej, która już wkrótce zostanie rozszerzona o 10 nowych państw członkowskich i w tej grupie Polska będzie odgrywać bardzo istotną i bardzo konstruktywną rolę. Ale chciałbym także powiedzieć, że nie jest to ostateczna Unia Europejska, którą widzimy w przyszłości. Moim zdaniem będziemy kontynuować wzrost, rozwój Unii Europejskiej i tak na pewno się stanie w przyszłości. Perspektywy członkostwa będą istnieć także dla Ukrainy, ale w tej sytuacji bardzo ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, że Unia Europejska stanowi rodzinę wartości. I jako przyjaciel Ukrainy jestem nie tylko adwokatem jej współpracy z Unią Europejską, praw wynikających z tego, ale także wymogów dotyczących rozwoju demokratycznego, sytuacji i środków masowego przekazu i co jest również nie najmniej ważne, w jaki sposób postępować zgodnie z europejskim kodeksem etyki dotyczącym eksportu broni. To był właściwy i konstruktywny dialog i jeszcze raz chciałbym podziękować prezydentowi Kwaśniewskiemu za jego inicjatywę w tym zakresie. Bardzo dziękuję.

Oświadczenie sekretarza generalnego Rady UE Javiera Solany:

Mam bardzo niewiele do dodania, wszystko już zostało powiedziane. Z ogromną przyjemnością odbyłem tę wizytę i tutaj chciałbym podziękować prezydentowi Kwaśniewskiemu za organizację tego spotkania.

Pamiętam, że trzy tygodnie temu, kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy w Polsce o tej możliwości, nie wierzyłem, że mogłoby się to zdarzyć w tak szybkim terminie, że zostanie to tak dobrze i efektywnie zorganizowane. A to są słowa uznania dla pracy polskiego rządu.

Są dwie sprawy, z którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Po pierwsze, że Unia Europejska troszczy się o Ukrainę. My się troszczymy o Ukrainę, Ukraina dla nas jest bardzo istotnym krajem, jej stabilność, jej uczestnictwo, bytność na kontynencie europejskim to wszystko świadczy o tym, że jesteście dla nas ważną sprawą. Ale pozwolę sobie jeszcze powiedzieć to, że zanim zaczniecie mówić o statusie, to musicie zacząć mówić o standardach. Standardy przed strukturą. A więc nie pytajcie o status, pytajcie sami siebie o standardy. I pod tym względem dzisiejsze spotkanie było bardzo dobre, ponieważ jeżeli możecie ustanowić dialog pomiędzy wami samymi dotyczący standardu waszego kraju, to wówczas będzie to najlepsze rozwiązanie. Wtedy możecie zastanawiać się nad waszym statusem w Unii Europejskiej.

Oświadczenie premiera Polski Leszka Millera:

W trakcie tej konferencji dzieliliśmy się z naszymi przyjaciółmi naszymi polskimi doświadczeniami. Polska transformacja obfituje w wiele spostrzeżeń, które warto przedstawiać naszym przyjaciołom i kolegom.

Chciałbym zastrzec, że na tej sali nie było nauczycieli i uczniów, byli natomiast przyjaciele, którzy mają o czym rozmawiać, którzy wspólnie patrzą w przyszłość i dla których korzyści z postępującej integracji europejskiej czy z rozszerzenia NATO są oczywiste i są zachętą, by przekazać wiele z naszych wrażeń naszym ukraińskim kolegom. To czy te doświadczenia zostaną wykorzystane, czy zostaną zauważone, to jest już decyzja naszych przyjaciół. Bardzo się cieszę, że padła propozycja, aby tę dyskusję kontynuować, żeby spotkać się w podobnym gronie tym razem w Kijowie i aby warszawskie spotkanie miało swój dalszy ciąg - być może w podobnym gronie - możemy się kiedyś spotkać w Brukseli. Ale dialog warszawski powinien być kontynuowany i to jest nadzieją i jednocześnie intencją wszystkich uczestników warszawskiego spotkania.

  • Od lewej stoją: premier RP Leszek Miller, premier Szwecji Goran Persson, 
Wiktor Medwedczuk, prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Wiktor Juszczenko, 
Javier Solana i minister Włodzimierz Cimoszewicz, 
Warszawa, 16 października 2002 roku
    Od lewej stoją: premier RP Leszek Miller, premier Szwecji Goran Persson, Wiktor Medwedczuk, prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Wiktor Juszczenko, Javier Solana i minister Włodzimierz Cimoszewicz, Warszawa, 16 października 2002 roku