Wizyta Generalnego Inspektora Bundeshwery - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wizyta Generalnego Inspektora Bundeshwery

17 października 2002 roku zastępca szefa BBN gen. bryg. Tadeusz Bałachowicz spotkał się z przebywającym w Polsce na zaproszenia Szefa Sztabu Generalnego WP, Generalnym Inspektorem Bundeswehry gen. Wolfgangiem Schneiderhanem.

W trakcie spotkania zastępca Szefa BBN gen. bryg. T. Bałachowicz zapoznał gościa z usytuowaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz zadaniami i kompetencjami Biura Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Generał Schneiderhan wyraził swoje uznanie dla wysiłków Polski w kierunku unowocześniania i dostosowywania naszych Sił Zbrojnych do nowych potrzeb. Podkreślił jednocześnie, że współpraca Sił Zbrojnych Polski i Niemiec rozwija się bardzo dobrze. Nawiązując do działalności sił pokojowych ISAF w Afganistanie przedstawił niemiecki punkt widzenia na przyszłość międzynarodowych sił pokojowych w tym rejonie oraz potwierdził gotowość przejęcia dowództwa sił ISAF przez Niemcy i Holandię na początku przyszłego roku.