Wizyta delegacji czeskich parlamentarzystów - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wizyta delegacji czeskich parlamentarzystów

24 października 2002 roku zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Tadeusz Bałachowicz spotkał się w BBN z przedstawicielami Parlamentu Republiki Czeskiej - członkami Komisji Spraw Zagranicznych.

Zastępca Szefa BBN gen. bryg. T. Bałachowicz poinformował o kompetencjach Prezydenta RP i podległych mu instytucji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

W trakcie spotkania nawiązano również do aktualnego stanu i perspektyw polsko-czeskiej współpracy wojskowej oraz integracji obu państw ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wymieniono ponadto informacje na temat przebiegu procesu pozyskania przez Polskę i Republikę Czeską samolotów wielozadaniowych oraz programu wspólnej modernizacji śmigłowców Mi-24 należących do państw Grupy Wyszehradzkiej.