Decyzja o sformowaniu nowych dowództw podpisana - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

13.09.2013

Decyzja o sformowaniu nowych dowództw podpisana

Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak podpisał w piątek 13 bm. decyzję w sprawie sformowania od 1 stycznia 2014 roku Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dokument jest formalnym aktem rozformowaniem dotychczasowych dowództw: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych oraz przekształceniem organizacyjnym Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.  

Decyzja umożliwi rozpoczęcie procesu wyznaczania żołnierzy na stanowiska służbowe w nowo powstałych dowództwach, przejmowania jednostek podległych oraz formowania struktur organizacyjnych w nowych dowództwach. 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wprowadzającą reformę dowodzenia i kierowania armią 22 lipca br. To jedna z najważniejszych zmian w polskim wojsku, którą zwierzchnik Sił Zbrojnych podsumował następująco: – Mam ogromną satysfakcję, że mogę podpisać nowelizację ustawy utwierdzającą drogę głębokich zmian w armii. Zmiany te dostosowują naszą armię do realnych potrzeb i możliwości, są oznaką pełnej spójności z systemem NATO.

***

Celem reformy systemu kierowania polskim wojskiem jest konsolidacja systemu dowodzenia wokół trzech podstawowych funkcji: planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. System dowodzenia ma być taki sam w czasie pokoju, jak i kryzysu lub wojny.

Nic nie stoi już na przeszkodzie, by 1 stycznia 2014 roku zaczął działać nowy, efektywniejszy system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Uproszczone zostaną struktury kierowania i dowodzenia nimi, m.in. poprzez  połączenie dowództw rodzajów Sił Zbrojnych w jedno Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Rozdzielone zostaną funkcje planistyczne, dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego Siłami Zbrojnymi, a Sztab Generalny WP zostanie przekształcony w organ planowania, doradztwa strategicznego i nadzoru. Drugim dowództwem szczebla centralnego pozostanie zreformowane Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne  w czasie wojen, kryzysów oraz  dowodzenie jednostkami poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych, wydzielonymi do zagranicznych misji pokojowych.

Źródło: MON