Depesze prezydenta A. Kwaśniewskiego do prezydenta Federacji Rosyjskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Depesze prezydenta A. Kwaśniewskiego do prezydenta Federacji Rosyjskiej

26 października 2002 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przekazał na ręce prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina depeszę, w której napisał:

"Z ogromną ulgą odebrałem wiadomości o zakończeniu dramatu zakładników w moskiewskim teatrze. Wiem jednak, iż sukces został okupiony ogromnym kosztem - życiem kilkudziesięciu niewinnych osób. W imieniu własnym oraz wszystkich moich rodaków składam na Pańskie ręce wyrazy szczerego współczucia rodzinom poległych oraz tym wszystkim mężczyznom, kobietom i dzieciom, którym dane było przeżyć koszmar ostatnich dni.

Jednocześnie pragnę przekazać wyrazy uznania dla władz Rosji za opanowanie tego kryzysu i profesjonalizm przeprowadzonej akcji odbijania zakładników. Wiem, jak trudno podejmować decyzję, gdy na szali jest ludzkie życie. Pańska bezkompromisowa postawa w walce z terroryzmem jest godna najwyższego uznania. Dla terroryzmu nie może być pobłażania czy usprawiedliwienia, bez względu na motywy, które za nim stoją.

Zapewniam Panie Prezydencie, iż Polska będzie kontynuowała, w ramach międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej, wysiłki na rzecz wykorzeniania terroryzmu. Jak pokazał dramat w Moskwie, zagrożenie to jest bardzo realne i może dotknąć wszystkich, w każdym zakątku naszego globu. Społeczność międzynarodowa nie może pozwolić, aby rozlewająca się po świecie fala przemocy przynosiła coraz to nowe ofiary".

Dzień wcześniej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przesłał na ręce prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina depeszę, w której przekazał narodowi rosyjskiemu i prezydentowi Rosji wyrazy solidarności oraz najwyższego ubolewania z powodu aktu terroru wobec osób, które znajdowały się w moskiewskim teatrze. Prezydent Aleksander Kwaśniewski potępił wszelkie akty terroru uznając, że nie ma wytłumaczenia i zrozumienia dla działań, których ofiarami są bezbronni ludzie, w tym kobiety i dzieci.