Cyberbezpieczeństwo a Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - cykl narad w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

17.09.2013

Cyberbezpieczeństwo a Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - cykl narad w BBN

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapoczątkowało cykl spotkań poświęconych bezpieczeństwu państwa w cyberprzestrzeni. We wtorek 17 września br. w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa w BBN dyskutowali przedstawiciele ośrodków analitycznych, a także resortów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę cyberprzestrzeni.

Celem cyklu spotkań jest wypracowanie, na podstawie eksperckich dyskusji, propozycji do zapisów mogących znaleźć się w przygotowywanej obecnie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. W tym najważniejszym dokumencie poświęconym bezpieczeństwu państwa zatwierdzanym przez Prezydenta RP, tematyka cyberbezpieczeństwa będzie jednym z głównych obszarów. Natomiast zapisy, jakie znajdą się w Strategii, stanowić będą punkt wyjścia do dalszych prac nad budową systemu cyberbezpieczeństwa RP.

Podczas pierwszego spotkania zaproszeni przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja goście dyskutowali o samych celach, a także warunkach zapewniania bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Wśród najczęściej pojawiających się wątków znalazły się zagadnienia współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony cyberprzestrzeni, relacji i partnerstwa publiczno-prywatnego oraz potrzeby odpowiednich regulacji prawnych, a także kwestii badań i edukacji mających wzmacniać polski potencjał w tym obszarze.

Szef BBN zaproponował także podejście w myśleniu o bezpieczeństwie, według którego należałoby mówić wpierw o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej w cyberprzestrzeni, a dopiero następnie o zapewnieniu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Rozmawiano również o takich tematach jak sieciowość środowiska cyfrowego i konieczność dostosowania myślenia o bezpieczeństwie do warunków, jakie panują w takiej przestrzeni.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowej Akademii Technicznej, Collegium Civitas, NASK, Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Instytutu mikroMakro, Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego oraz sektora prywatnego. Kolejne spotkanie planowane jest w pierwszej połowie października.