Spotkanie u Prezydenta RP poświęcone przygotowaniom do Szczytu NATO w Pradze - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Spotkanie u Prezydenta RP poświęcone przygotowaniom do Szczytu NATO w Pradze

28 października 2002 roku, na zaproszenie prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, odbyło się spotkanie poświęcone wypracowaniu polskiego stanowiska na szczyt NATO w Pradze, który planowany jest na 21 - 22 listopada br.

W spotkaniu udział wzięli: wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, szef BBN Marek Siwiec, szef Sztabu Generalnego WP gen. Czesław Piątas i inni przedstawiciele zaangażowanych resortów.

Prezydent RP wyraził satysfakcję, że Polska wniosła swój wkład w proces dalszego rozszerzania NATO. Na szczycie w Pradze zaproszenie do członkostwa otrzymają kolejne państwa, co wpłynie na stabilizację środowiska bezpieczeństwa naszego regionu Europy.

W trakcie dyskusji rozmawiano przede wszystkim o działaniach na rzecz zwiększenia narodowych i sojuszniczych zdolności obronnych oraz naszej odpowiedzi na amerykańską inicjatywę utworzenia sił reagowania NATO. Wskazano, że polski udział w sojuszniczym wysiłku powinien odpowiadać realnym możliwościom ekonomicznym państwa.

Zwrócono uwagę na znaczenie stanowiska Polski w kontekście polityki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dyskutowano też o potrzebie wspólnego zaangażowania się sojuszników w walkę z międzynarodowym terroryzmem. Polska jest aktywnym członkiem koalicji antyterrorystycznej.