Prezydent wydał postanowienie o redukcji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.09.2013

Prezydent wydał postanowienie o redukcji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie

Prezydent RP Bronisław Komorowski, na wniosek Rady Ministrów, 19 września podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. Jednocześnie zdecydował o jego znaczącej redukcji.

Postanowienie zakłada, że w ramach XIV zmiany PKW użyte zostaną siły o liczebności do 1000 żołnierzy i pracowników wojska w Afganistanie oraz do 200 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tej pory PKW w Afganistanie liczył do 1800 żołnierzy i pracowników wojska.

Kontyngent w ramach XIV zmiany zostanie znacząco zredukowany w stosunku do dotychczasowej liczebności, zgodnie z zapowiedziami oraz uzgodnioną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i rząd strategią pt. Kierunki zaangażowania Polski w Afganistanie w latach 2011-2014.

Redukcje wynikają z planów, zgodnie z którymi Polska – podobnie jak cały Sojusz Północnoatlantycki – zakończy operację w Afganistanie w formule ISAF do końca 2014 r. Stopniowo wycofywany jest również sprzęt, z którego korzystają polscy żołnierze.

 

Przeczytaj postanowienie Prezydenta RP

***

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie uczestniczy w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF). Wspiera działania Afgańskich Sił Bezpieczeństwa w zakresie zapewniania bezpieczeństwo w części prowincji Ghazni, odpowiada za ochronę odcinka drogi Kabul-Kandahar oraz drogi Ghazni-Sharana.

Od 1 kwietnia br. głównym zadaniem polskich żołnierzy jest szkolenie afgańskich sił bezpieczeństwa, które przejęły odpowiedzialność za sytuację w prowincji. PKW zajmuje się także wspieraniem afgańskich władz i administracji lokalnej w odbudowie infrastruktury cywilnej.

Zadaniem polskiego kontyngentu jest również realizacja projektów rozwojowych i pomocowych poprawiających sytuację życiową lokalnej społeczności. Nie bez znaczenia jest też wspieranie organizacji międzynarodowych i pozarządowych w udzielaniu pomocy humanitarnej.