Inauguracje roku akademickiego 2013/2014 z udziałem szefa BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

01.10.2013

Inauguracje roku akademickiego 2013/2014 z udziałem szefa BBN

1 października br. szef BBN minister Stanisław Koziej uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej. Szef BBN odczytał list Prezydenta RP oraz wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP - umacnianie bezpieczeństwa narodowego". Następnie szef BBN wziął udział w inauguracji roku akademickiego w warszawskiej Uczelni Łazarskiego, gdzie również odczytał przesłanie Prezydenta RP.

Podczas uroczystości w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, wysłuchano przemówień m.in. Rektora Politechniki prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Samorządu Studentów oraz przewodniczącego Rady Doktorantów Politechniki. Odbyła się także uroczystość przyjęcia studentów na pierwszy rok studiów oraz promocje doktorskie.

W odczytanym przez ministra S. Kozieja liście Prezydent RP zwracał się do środowiska akademickiego: Polskie uczelnie podlegają dziś wyzwaniom otwartego świata, w którym konkurencyjność jest normą funkcjonowania. Dlatego wspieram, w sposób szczególny, konsolidację uczelni i ośrodków badawczych, wyrażając nadzieję, że przysłuży się ona wzmocnieniu wspólnoty akademickiej. Razem łatwiej sprostać wymaganiom młodych pokoleń i konkurować w światowych rankingach. Istotne jest jednak, by konieczne przemiany systemów godzić z twórczym duchem badań. Zgłębianie procesów zachodzących w świecie wiąże drogi dyscyplin we wspólne cele. Przesadna stabilność nie służy nauce, nadmierna niepewność demotywuje do jej uprawiania. Życzę, by postulat szybkich rezultatów nie zasłaniał długofalowej perspektywy, odległych celów i nie tłumił śmiałych hipotez, które są istotą innowacyjności.

Podczas wykładu inauguracyjnego szef BBN mówił m.in. o dokonującym się w Polsce zwrocie strategicznym, polegajacym na przejściu od priorytetowo traktowanej polityki ekspedycyjnej w kierunku koncentrowania się w pierwszej kolejności na obronie własnego terytorium.

***

 

Foto: pw.edu.pl, własne