VI edycja Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN - podsumowanie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

30.09.2013

VI edycja Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN - podsumowanie

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zakończyła się kolejna, już VI edycja Wakacyjnych Staży Studenckich. W tym roku staż w Biurze odbyło dwudziestu najlepszych studentów, laureatów konkursu przeprowadzonego we współpracy z Akademią Obrony Narodowej.

Każda z grup stażystów przez miesiąc aktywnie uczestniczyła w codziennej pracy Biura. Studenci brali udział w spotkaniach w BBN, współtworzyli analizy, materiały lub inne dokumenty przygotowywane na potrzeby Biura. Podczas stażu mieli również okazję zwiedzić Pałac Prezydencki, Belweder, a także Sejm i Senat.

Wszystkim stażystom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie wniesione w realizację powierzonych zadań!

***

W tym roku o przyjęcie na staż w BBN aplikowało ponad 200 studentów, kształcących się na uczelniach publicznych i niepublicznych. Spośród tej grupy wyselekcjonowanych zostało 88 osób, które zaproszono na egzamin pisemny. Komisja składająca się z przedstawicieli BBN i AON wyłoniła 20 najlepszych studentów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów z egzaminu pisemnego i ustnego.

Każdy ze stażystów otrzymał umowę o praktykę absolwencką, w ramach której dostał propozycję bezpłatnego miesięcznego stażu w BBN. Stażyści mileli również możliwość zakwaterowania w Domu Studenta Akademii Obrony Narodowej.