Prezydent podpisał ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.10.2013

Prezydent podpisał ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

"Ustawa pozwoli lepiej wykorzystać ludzki potencjał, to też symboliczne rozwiązanie problemów weteranów. To wynik pracy wielu osób, którym dziś dziękuję" - powiedział Prezydent RP podczas uroczystości podpisania ustawy z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, która odbyła się w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego.

Podczas wizyty prezydentowi towarzyszył szef BBN minister Stanisław Koziej oraz minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

Bronisław Komorowski podkreślił, że dzięki tej ustawie "połączony zostanie pragmatyzm głębokiej reformy na szczytach armii z praktyką funkcjonowania armii na dole".

Przyjęte zmiany dostosowują treści wojskowej ustawy pragmatycznej do obecnych potrzeb służby wojskowej w warunkach w pełni profesjonalnych sił zbrojnych.

"Podpisana dziś ustawa realizuje postulaty wielu osób, wprowadza rozwiązania stabilizacyjne. Liczę, że tę garść pozytywnych rozwiązań odczują wkrótce żołnierze" - mówił minister Tomasz Siemoniak.

W czasie pobytu na lotnisku w Nowym Glinniku odbyła się także prezentacja sprzętu wojskowego i uzbrojenia będącego na wyposażeniu pododdziałów Brygady, połączona z pokazem wyszkolenia żołnierzy.

Na zakończenie prezydent i minister obrony złożyli kwiaty pod pomnikiem "Żołnierzy pilotów, którzy zginęli śmiercią lotnika".

 

*    *    *

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o służbie wojskowej wprowadzi ponad 70 zmian. Najważniejsze z nich to:

 • żołnierz będzie opiniowany co roku, a nie co trzy lata jak obecnie. Oceny będą wystawiane od połowy sierpnia do połowy października. Wprowadzono dodatkową ocenę − wzorowy
 • kontrakt będzie przedłużany z żołnierzem, który z oceny ogólnej uzyska stopień co najmniej dobry
 • zmieniono zasady zdawania egzaminu z WF. Każdy żołnierz będzie musiał przystąpić do niego raz w roku. Nie będą przyjmowane zwolnienia z egzaminu z powodu wyjazdu służbowego. Egzaminy będą organizowane raz w miesiącu, a nie dwa razy do roku jak obecnie. Ocena niedostateczna z WF będzie obniżała ocenę ogólną żołnierza
 • warunkiem dołączenia do korpusu oficerskiego będzie ukończenie studiów magisterskich. Obecnie oficer może mieć jedynie licencjat. Jeśli oficerowie, którzy dziś mają studia I stopnia, nie uzupełnią wykształcenia, zakończą karierę na stanowisku kapitańskim
 • minister obrony narodowej będzie miał prawo awansowania na wyższe stopnie żołnierzy, którzy z narażeniem życia i zdrowia dokonali czynów bohaterskich. Obecnie taki awans jest możliwy jedynie pośmiertnie
 • wprowadzono dodatki motywacyjne dla podoficerów. MON przeznaczył na to 39 mln zł
 • możliwe będzie przeniesienie żołnierza na niższe stanowisko etatowe w sytuacji, gdy zajmowane przez niego ulega likwidacji. Taki ruch możliwy będzie także wtedy, gdy żołnierz jest przeniesiony do rezerwy kadrowej i czeka na etat zgodny z jego stopniem wojskowym. W obu przypadkach warunkiem przeniesienia będzie zgoda żołnierza,
 • żołnierz służby kontraktowej może być przeniesiony do rezerwy na okres nie dłuższy niż pół roku, a w przypadku żołnierza służby stałej do 2 lat
 • szeregowy, który chce przejść do korpusu podoficerów musi mieć wykształcenie średnie oraz uzyskać z opiniowania ocenę bardzo dobrą. Żołnierz szeregowy może być zawansowany dopiero po 5 latach służby, jednak w szczególnych okolicznościach ten okres może być skrócony do 3 lat
 • szeregowy zawodowy, który otrzyma ocenę co najmniej bardzo dobrą z ostatniej opinii służbowej będzie miał pierwszeństwo w przyjęciu do szkół podoficerskich. To prawo nabędzie jednak dopiero po 5 latach służby
 • poluzowano przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych. Dziś, gdy żołnierz nie złoży oświadczenia majątkowego w terminie, zostaje obligatoryjnie wyrzucony z wojska. Według nowego prawa, przełożony żołnierza musi wszcząć postępowanie dyscyplinarne, które może (ale nie musi) zakończyć się wydaleniem żołnierza ze służby
 • wprowadzono trzy grupy w korpusie podoficerskim: podoficerów młodszych (kapral, starszy kapral i plutonowy), podoficerów (sierżant, starszy sierżant i młodszy chorąży) oraz podoficerów starszych (chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy)
 • nowelizacja rozwiązuje kwestię nieistniejących stopni wojskowych. Zgodnie z nowym prawem, starszy plutonowy zostanie awansowany na stopień sierżanta, sierżant sztabowy i starszy sierżant sztabowy otrzyma stopień młodszego chorążego, młodszy chorąży sztabowy i chorąży sztabowy zostaną starszym chorążym sztabowym. Przepis ten dotyczy kilkunastu tysięcy żołnierzy służby czynnej oraz rezerwy.

 

Źródło: mon.gov.pl, inf. własna
Zdjęcia: Łukasz Kamiński/KPRP