Szef BBN dla polska-zbrojna.pl o podpisanej przez Prezydenta ustawie pragmatycznej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.10.2013

Szef BBN dla polska-zbrojna.pl o podpisanej przez Prezydenta ustawie pragmatycznej

Na nowelizację ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, tzw. pragmatyczną powinniśmy spojrzeć w szerszym kontekście. Tak poważna, bo obejmująca ponad 70 poprawek, zmiana ustawy pragmatycznej, wpisuje się w proces reformy polskiego wojska – mówi gen. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w komentarzu dla portalu Polski Zbrojnej.

Reformy, którą konsekwentnie przeprowadzamy od kilku lat. Przede wszystkim przeszliśmy od armii opartej na poborze powszechnym do armii zawodowej. Przyjęliśmy także pakiet programów, których celem jest modernizacja techniczna armii. Teraz wdrażamy niezwykle istotną reformę systemu dowodzenia. Nowelizacja ustawy pragmatycznej jest spięciem reform „na górze”, a więc dotyczących dowódców, elity wojska oraz „na dole”, czyli odnoszących się do warunków służby żołnierzy w linii.

Wśród najważniejszych zmian, jakie niesie ze sobą zmiana ustawy pragmatycznej, jest uelastycznienie polityki kadrowej i warunków służby. Korzystną dla żołnierzy zmianą jest zniesienie kadencyjności dla podoficerów. Można powiedzieć, że podoficerowie to „sól” wojska. Im dłużej pełnią służbę na danym stanowisku, tym są cenniejsi, bo zdobywają większe doświadczenie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest umożliwienie żołnierzom zajmowania stanowiska niższego, niż wynikałoby to z ich stopnia wojskowego. Nowe zasady zaszeregowania żołnierzy dają większą swobodę i większe pole możliwości dla rozwoju indywidualnych karier, bez konieczności sztucznego przenoszenia żołnierza na inne stanowisko. Na pewno będzie to stabilizowało rozwój wojskowych w ramach danej jednostki.

Cieszę się, że ustawa podnosi wymagania dotyczące wykształcenia oficerów. Warunkiem dołączenia do korpusu oficerskiego będzie ukończenie studiów magisterskich. Współczesne społeczeństwo opiera się na wiedzy, a oficerowie to przecież wojskowa elita, powinni więc podnosić swoje wykształcenie i kwalifikacje.

Z moralnego punktu widzenia bardzo istotne są dwie zmiany. Jedna dotyczy żołnierzy, którzy podczas pełnienia służby na misjach zostali poszkodowani. Nowe przepisy dają im możliwość powrotu do wojska. To forma zadośćuczynienia dla weteranów, którzy poświęcili zdrowie dla bezpieczeństwa innych. Drugą zmianą, na którą warto zwrócić uwagę jest wprowadzenie możliwości awansowania żołnierza za czyny bohaterskie.

Stanisław Koziej
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Źródło: polska-zbrojna.pl

ZOBACZ WIĘCEJ