Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie WPBiO - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

20.11.2013

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie WPBiO

W środę 20 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone przyszłości polityki bezpieczeństwa UE. W czasie spotkania omówiono stan przygotowań do szczytu Rady Europejskiej,który odbędzie się 19-20 grudnia br. i poświęcony będzie wzmacnianiu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Po zakończeniu obrad w Pałacu Prezydenckim odbył się briefing prasowy sekretarza RBN ministra Stanisława Kozieja, który poinformował, że wprowadzenia do debaty dokonał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. W czasie dyskusji podkreślono, że w interesie Polski leży silna UE w sprawach bezpieczeństwa, będąca jednocześnie podmiotem strategicznym komplementarnym wobec NATO. Szef BBN powiedział, że Polska aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju WPBiO, zarówno w wymiarze politycznym, operacyjnym, jak i zdolności wojskowych i przemysłu obronnego. Grudniowe posiedzenie Rady Europejskiej będzie stanowiło dobrą okazję do zainicjowania refleksji strategicznej o bezpieczeństwie europejskim.

Nie ulega wątpliwości, że nie da się budować silnej polityki bezpieczeństwa UE bez zdefiniowania jej priorytetów strategicznych. Polityka bezpieczeństwa europejskiego stoi przed koniecznością dostosowania się do zmieniającej rzeczywistości. Unia Europejska ewoluowała od momentu opublikowania w 2003 r. Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa: nastąpiło przesunięcie aktywności USA do regionu Azji i Pacyfiku, zaś w Europie zapanował kryzys gospodarczy, który spowodował spadek nakładów na obronność. Unia Europejska powinna na nowo określić swoje interesy strategiczne. Dlatego też Polska zabiega o uruchomienie przeglądu strategicznego polityki bezpieczeństwa UE.

Drugim ważnym problemem jest rozwijanie zdolności wojskowych UE, w tym możliwości użycia grup bojowych, koordynacji prac badawczych i rozwojowych – zwłaszcza w obszarze aparatów bezpilotowych, cyberobrony oraz łączności satelitarnej. Polska jest zainteresowana właściwymi zasadami konsolidacji przemysłów obronnych UE tak, aby jednocześnie zapewnić optymalne warunki funkcjonowania polskiego przemysłu.

Podczas briefingu szef BBN został zapytany o kwestię powołania Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Odpowiadając na pytanie minister S. Koziej powiedział, że Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się  z kandydatem na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lechem Majewskim, obecnym dowódcą Sił Powietrznych.

Spotkanie odbyło się 14 listopada br. w obecności ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja.

22 lipca br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, reformującą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z przyjętymi w niej założeniami obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów, a także dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych. Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego.

Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych Minister Obrony Narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi obrony narodowej, rządowi i prezydentowi sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ.


W posiedzeniu RBN uczestniczyli:  

  • Bronisław KOMOROWSKI - Prezydent RP
  • Ewa KOPACZ – Marszałek Sejmu RP
  • Bogdan BORUSEWICZ – Marszałek Senatu RP
  • Janusz PIECHOCIŃSKI – Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
  • Stanisław KOZIEJ – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • Radosław SIKORSKI – Minister Spraw Zagranicznych
  • Tomasz SIEMONIAK – Minister Obrony Narodowej
  • Leszek MILLER – Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  • Janusz PALIKOT – Przewodniczący Twojego Ruchu