Tezy warszawskie. Polskie oczekiwania przed grudniowym szczytem Rady Europejskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

21.11.2013

Tezy warszawskie. Polskie oczekiwania przed grudniowym szczytem Rady Europejskiej

W ubiegłym tygodniu (14.11) w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja ekspercka "Jaka polityka bezpieczeństwa i obrony dla Europy?", podczas której omówione zostały polskie oczekiwania wobec zaplanowanego na 19-20 grudnia szczytu Rady Europejskiej.

Więcej na temat konferencji

Prezentowany dokument "Tezy warszawskie" został opracowany jako efekt końcowy tej konferencji. Zawiera on oczekiwania polskich środowisk eksperckich przed grudniowym szczytem Rady Europejskiej, który poświęcony będzie Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony.

W dokumencie podkreślono, że w świetle dotychczasowych doświadczeń niezbędny jest szerszy wysiłek koncepcyjny państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli wspólna refleksja nad miejscem Europy w świecie. Grudniowe posiedzenie Rady Europejskiej będzie stanowiło dobrą okazję do zainicjowania przeglądu sytuacji bezpieczeństwa Europy i możliwości UE w tej sferze. Optymalną odpowiedzią na tę potrzebę byłoby przygotowanie nowej strategii bezpieczeństwa UE.  W dokumencie proponuje się więc podjęcie prac nad Białą księgą bezpieczeństwa europejskiego, co jest najlepszym obecnie rozwiązaniem, które stanowić może krok pośredni między starą a nową strategią bezpieczeństwa europejskiego. Takie przedsięwzięcie, zakończone przedłożeniem rozległego raportu ogłoszonego w językach państw członkowskich, może mieć znaczący walor informacyjny i edukacyjny w odniesieniu do świata polityki i społeczeństw obywatelskich.

Przeczytaj dokument