Szef BBN: strategia obronna UE musi być zgodna z interesami narodowymi - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

04.12.2013

Szef BBN: strategia obronna UE musi być zgodna z interesami narodowymi

Przed odbywającym się 19-20 grudnia br. szczytem Rady Europejskiej poświęconym Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej dyskutował o bezpieczeństwie europejskim podczas debaty w Fundacji Batorego zorganizowanej przez Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Szef BBN mówił, że UE powinna budować strategię obronną na podstawie interesów narodowych państw członkowskich. Warunkiem jest odpowiednia selekcja tych interesów, aby nie godziły w innych członków.

Obok szefa BBN w dyskusji udział wzięli poseł Krzysztof Szczerski, europoseł Jacek Saryusz-Wolski oraz Mark Lonard z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Debatę prowadził prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar. 

W czasie debaty minister S. Koziej przedstawił stanowisko, według którego państwa członkowskie na grudniowym szczycie Unii powinny podjąć decyzję o rozpoczęciu prac nad nową europejską strategią bezpieczeństwa, która zastąpiłaby dokument przyjęty w 2003 r., nieodpowiadający już współczesnym wyzwaniom stojącym przed wspólnotą. Według szefa BBN pierwszym krokiem prowadzącym do przyjęcia nowej strategii powinno być przeprowadzenie strategicznego przeglądu bezpieczeństwa europejskiego oraz wydanie białej księgi podsumowującej jego efekty. Nowa strategia, aby była realnym środkiem wzmocnienia WPBiO, powinna być oparta na pakiecie wspólnych celów strategicznych (strategiczna misja UE w dziedzinie bezpieczeństwa), ustalonych w rezultacie analizy porównawczej interesów narodowych państw członkowskich.

„Polska jest bardzo zainteresowana, aby wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony była nie tylko hasłem, nie tylko nazwą, nie tylko czymś ładnie zapisanym na papierze, ale by była czymś praktycznym – jakimś skutecznym instrumentem wzmacniania naszego bezpieczeństwa” – podkreślił S. Koziej. Szef BBN przypomniał także że prezydent Bronisław Komorowski podnosił ten temat na forum europejskim.

W podobnym tonie jak S. Koziej wypowiadał się europoseł PO Jacek Saryusz-Wolski. W jego ocenie Bruksela nie tylko nie opracowała spójnej polityki obronnej, ale także strategii długoterminowych działań globalnych. „Brak strategii wynika nie tylko z braku pomysłu, ale z braku woli. Ja to doskonale widzę i czuję będąc blisko w Brukseli (...) Jest atrofia ambicji. Niektóre kraje mają ambicję, nie mają siły, a cała Unia nie ma ani ambicji, ani siły” – powiedział Saryusz-Wolski.

Według jego oceny przykładem na obecną słabość instytucji UE i polityki europejskiej jest sytuacja na Ukrainie, gdzie unijna strategia „soft power” przegrała z twardą grą Rosji. Jednocześnie na tym przykładzie można zacząć budować pewne podstawy do stworzenia nowej strategii. Wymagać to jednak będzie odpowiedniej determinacji i zdecydowanych reakcji np. na działania Rosji.

Debata była kolejnym w ostatnim czasie wydarzenie poświęconym europejskiej polityce bezpieczeństwa. Tego samego dnia minister Stanisław Koziej dyskutował o ambasadorem Francji w Polsce Pierrem Buhlerem podczas debaty zorganizowanej w Akademii Obrony Narodowej. Natomiast w czwartek 5 grudnia br. szef BBN uczestniczyć będzie w Sejmie RP w seminarium nt. wspólnej polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz polityki obronnej RP.

Źródło: PAP, inf. własna