Ciąg dalszy dyskusji o bezpieczeństwie UE przed szczytem Rady Europejskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

05.12.2013

Ciąg dalszy dyskusji o bezpieczeństwie UE przed szczytem Rady Europejskiej

W czwartek 5 grudnia br. szef BBN wziął udział w seminarium „Wspólna polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej a polityka obronna RP” zorganizowanym w Sejmie RP przez Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich.

19 grudnia w Brukseli rozpoczyna się posiedzenie Rady Europejskiej podczas którego szefowie państw i rządów dyskutować będą o Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE.

Według szefa BBN państwa członkowskie na grudniowym szczycie Unii powinny opowiedzieć się za wzmocnieniem skuteczności WPBiO i podjąć decyzję o rozpoczęciu prac nad nową europejską strategią bezpieczeństwa, która zastąpiłaby dokument przyjęty w 2003 r., nieodpowiadający już współczesnym wyzwaniom stojącym przed wspólnotą.

Polska zabiega o podjęcie prac nad nową strategią bezpieczeństwa UE począwszy od 2012 r., kiedy to Prezydent RP Bronisław Komorowski wskazał na taką potrzebę podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Od tego czasu BBN np. przeprowadziło cykl warsztatów strategicznych z udziałem sekretarzy rad bezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej, które pozwoliły wypracować wspólny pogląd na temat nowej strategii.

Podczas konferencji, jaka odbyła się 14 listopada w Pałacu Prezydenckim prezydent Bronisław Komorowski mówił: „Nie uwalniając Stanów Zjednoczonych z dbałości o wspólne bezpieczeństwa całego świata zachodniego, należy szukać sposobów na wzmocnienie tego bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie wspólnotowej polityki bezpieczeństwa i obrony”. Efektem konferencji był dokument pt. Tezy Warszawskie, zawierający oczekiwania polskich środowisk eksperckich przed zbliżającym się szczytem Rady Europejskiej.

Według szefa BBN pierwszym krokiem prowadzącym do przyjęcia nowej strategii powinno być przeprowadzenie strategicznego przeglądu bezpieczeństwa europejskiego oraz wydanie białej księgi podsumowującej jego efekty. Nowa strategia, aby była realnym środkiem wzmocnienia WPBiO, powinna być oparta na pakiecie wspólnych celów strategicznych (strategiczna misja UE w dziedzinie bezpieczeństwa), ustalonych w rezultacie analizy porównawczej interesów narodowych państw członkowskich.