Konferencja "Unia Europejska w multipolarnym systemie międzynarodowym: szanse i zagrożenia" z udziałem szefa BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

10.12.2013

Konferencja "Unia Europejska w multipolarnym systemie międzynarodowym: szanse i zagrożenia" z udziałem szefa BBN

Konferencja "Unia Europejska w multipolarnym systemie międzynarodowym: szanse i zagrożenia" organizowana została przez Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelnię Łazarskiego, Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Katedrę Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego. Uczestniczył w niej szef BBN minister Stanisław Koziej, który wygłosił wykład o potrzebie nowelizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa.

Konferencja stanowiła kontynuację corocznych spotkań naukowych, poświęconych Unii Europejskiej i jej różnym problemom. Interdyscyplinarny charakter tematu konferencji sprawił, że była ona interesująca dla szerokiego spektrum potencjalnych uczestników oraz dała możliwość merytorycznej dyskusji.

 
Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia:
 
1.Unia Europejska dziś i w przyszłości jako aktor globalny;
2. Rola i miejsce Unii Europejskiej w multipolarnym systemie międzynarodowym;
3. Ewolucja multilateralnego systemu międzynarodowego i jego przesłanki.
 
 
Analiza pozycji, wpływów i przyszłości Unii Europejskiej w multipolarnym systemie międzynarodowym wiąże się z pytaniem o to, czy Unia Europejska, jako konsensualna jedność, jest lub może stać się, i pod jakimi warunkami jednym z biegunów obecnego systemu międzynarodowego charakteryzującego się dużą niestabilnością. Czy Unia Europejska w ogóle będzie w stanie odgrywać rolę aktora globalnego oraz jak jest postrzegana przez innych faktycznych i potencjalnych graczy globalnych? Unia Europejska znajduje się obecnie w trudnej sytuacji.  Kryzys gospodarczy i kryzys zadłużenia w strefie euro wzmacniają podziały w Unii i prowadzą do wzrostu konkurencji między państwami członkowskimi. Dynamika procesów integracji i dezintegracji pod wpływem problemów gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturowych prowadzi do nieuniknionej ewolucji Unii Europejskiej. Państwa członkowskie Unii Europejskiej poddane są nie tylko presji wewnętrznej, ale i zewnętrznej, ze strony USA oraz Rosji, Chin, Indii, Japonii i innych tzw. mocarstw wchodzących. Możliwości UE w sferze wywierania wpływów i współtworzenia międzynarodowego systemu wielobiegunowego będą zależały od kształtu, jaki europejski projekt integracyjny przybierze w kolejnych latach oraz od pozycji aktorów globalnych na arenie międzynarodowej.
 
 
Źródło: inf. własna, lazarski.pl