Prezydent RP mianował Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

14.12.2013

Prezydent RP mianował Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Prezydent RP Bronisław Komorowski 14 grudnia br. mianował na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lecha Majewskiego, który obejmie to stanowisko z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy akt mianowania Dowódcy Generalnemu 17 grudnia br.

 

 

*    *    *

22 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, reformującą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z przyjętymi w niej założeniami obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów, a także dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych. Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego.

Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych Minister Obrony Narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi obrony narodowej, rządowi i prezydentowi sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ.

 

Dowiedz się więcej na temat reformy:

Zobacz także:

 

*    *    *

 

gen. broni pil. Lech MAJEWSKI

Urodził się 30 czerwca 1952 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w roku 1976 jako podporucznik inżynier-pilot. Służbę zawodową rozpoczął w 21. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Powidzu. W pułku tym służył do grudnia 1982 r. na kolejnych stanowiskach od pilota do nawigatora eskadry.

W styczniu 1983 r. objął obowiązki nawigatora eskadry lotniczej w 32. Pułku Lotnictwa Taktycznego w Sochaczewie. W latach 1983-1986 studiował w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino (Rosja). Po ukończeniu studiów w lipcu 1986 r. objął stanowisko dowódcy eskadry lotniczej w 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie, od 15 października 1988 r. był zastępcą dowódcy tego pułku ds. szkolenia, a później ds. liniowych.

27 grudnia 1990 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa" w Mińsku Mazowieckim. W październiku 1993 r. skierowany na studia operacyjno - strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od września 1994 r. był zastępcą szefa Oddziału Wojsk Lotniczych
1 Korpusu Obrony Powietrznej w Warszawie, a od 21 listopada 1995 r. szefem Wojsk Lotniczych 3. Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu.

W maju 1998 r. objął obowiązki zastępcy szefa Wojsk Lotniczych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej. W listopadzie 1999 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3. Korpusu Obrony Powietrznej Kraju.

15 sierpnia 2000 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady, a trzy lata później 15 sierpnia 2003 r. zostaje nominowany na stopień generała dywizji.
W listopadzie 2003 r. objął stanowisko dowódcy Centrum Operacji Powietrznych
- zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W lutym 2004 r. został skierowany na Studia Operacyjno - Strategiczne do Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie (USA). 15 sierpnia 2005 r. nominowany na stopień generała broni.

Od sierpnia 2007 r. pełnił służbę na stanowisku Asystenta Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Sił Powietrznych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Dowódca Sił Powietrznych od 20 maja 2010 r.

Generał broni pilot Lech Majewski jest przewodniczącym konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – ciała doradczego rektora-komendanta uczelni.

Generał Majewski jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Jest również profesorem wizytującym Akademii Obrony Narodowej. (DSP)