Polska w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa. Konferencja PAN. - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

17.12.2013

Polska w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa. Konferencja PAN.

Jest pytanie czy NATO po zakończeniu operacji w Afganistanie będzie potrafiło powrócić do swojej podstawowej funkcji, jaką jest obrona sojusznicza. Polsce bardzo na tym zależy. Przekonamy się o tym chociażby podczas przyszłorocznego szczytu NATO w Walii - mówił szef BBN Stanisław Koziej otwierając w Polskiej Akademii Nauk konferencję nt. bezpieczeństwa międzynarodowego oraz miejsca i roli Polski w systemie euroatlantyckim.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Studiów Politycznych PAN przy wsparciu BBN. - Z przyjemnością objąłem konferencję patronatem, ponieważ uważam, że prowadzenie badań i dyskusji na ten temat jest niezwykle ważne z globalnego punktu widzenia, ale przede wszystkim z punktu widzenia Polski. Jesteśmy częścią systemu euroatlantyckiego i jego kondycja ma bardzo duże znaczenie dla naszego bezpieczeństwa - mówił szef BBN. 

Podczas swojego wystąpienia minister Stanisław Koziej omówił wyzwania stojące przed trzema najważniejszymi podmiotami funkcjonującymi w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego: Stanami Zjednoczonymi, NATO oraz Unią Europejską.

Odnosząc się do wyzwań stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim, szef BBN stawiał tezę, że znajduje się on obecnie w punkcie zwrotnym. Wraz z końcem operacji w Afganistanie kończy się faza funkcjonowania Sojuszu związana z jego ekspansją i angażowaniem się poza swoim terytorium. Dziś społeczeństwa państw NATO są zmęczone konfliktem w Afganistanie, a tym samym niechętne do popierania podobnych działań w przyszłości. Z powodu pochłonięcia operacją ISAF sam Sojusz przez ostatnie lata nie był też w stanie prowadzić dyskusji dotyczącej własnego funkcjonowania. Według szefa BBN NATO, aby zachować skuteczność i gotowość do działania, powinno przejść teraz do fazy konsolidacji, zakładającej powrót do swoich korzeni i koncentrowanie się na zapewnieniu bezpieczeństwa własnych członków. 

Jak mówił minister Koziej niedawne sojusznicze manewry Steadfast Jazz 2013 mogą stanowić pierwszą jaskółkę takiego odnowionego NATO. Polsce, jako państwu brzegowemu NATO, szczególnie zależy na tym, aby Sojusz ewoluował właśnie w tym kierunku.

Omawiając przesuwanie się zainteresowania strategicznego Stanów Zjednoczonych w region Azji i Pacyfiku, szef BBN stwierdził. że  zwiększa to wymagania wobec Europy dotyczące odpowiedzialność za zapewnienie sobie bezpieczeństwa. 

Według szefa BBN Unia Europejska powinna być jednym z filarów bezpieczeństwa Polski. Tymczasem jest takim filarem tylko potencjalnie, a nie realnie. Unijna Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony znajduje się w impasie, a UE nie potrafi podejmować skutecznych działań na tym obszarze. Jednym z tego powodów jest brak strategii w tym zakresie. Ta przyjęta w 2003 r. jest dziś nieaktualna i nie przystaje do współczesnych wyzwań. 

Dlatego - jak zaznaczał szef BBN - Polska, prezydent Bronisław Komorowski, starają się namawiać europejskich partnerów do rozmowy na temat europejskiego bezpieczeństwa i nowej strategii. Powoli udaje się przełamywać początkowy sceptycyzm wielu państw. Ważne też będą postanowienia, odbywającego się w tym tygodniu szczytu Unii, na którym Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony będzie jednym z tematów. 

Celem konferencji zorganizowanej 17 grudnia br. było opracowanie naukowej diagnozy na temat stanu euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa, jego prognozy w nowym globalnym ładzie, a także pokazanie w nim miejsca i roli Polski. Podczas konferencji zaprezentowane zostało również wydawnictwo stanowiące zbiór referatów na powyższy temat.