Prezydent RP wręczył akt mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

17.12.2013

Prezydent RP wręczył akt mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył gen. broni pil. Lechowi Majewskiemu akt mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Generał Majewski obejmie to stanowisko 1 stycznia 2014 r. – w dniu wejścia w życie ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

 • fot. Piotr Molęcki/ KPRP
  fot. Piotr Molęcki/ KPRP
 • fot. Piotr Molęcki/ KPRP
  fot. Piotr Molęcki/ KPRP
 • fot. Piotr Molęcki/ KPRP
  fot. Piotr Molęcki/ KPRP
 • fot. Piotr Molęcki/ KPRP
  fot. Piotr Molęcki/ KPRP
 • fot. DPI MON
  fot. DPI MON

Podczas spotkania w Belwederze Prezydent RP wręczył także akt mianowania Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz akty zwolnienia z zajmowanych stanowisk z dniem 1 stycznia 2014 r. Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych, Dowódcy Marynarki Wojennej, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ.

Zgodnie z zapisami ustawy Dowództwo Operacyjne SZ zmienia m.in. swoją nazwę na Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, a dotychczasowe dowództwa rodzajów sił zbrojnych i Inspektorat Wsparcia SZ będą włączone w strukturę Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Spotkanie, w którym uczestniczył minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef BBN minister Stanisław Koziej, szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław Gocuł oraz przewodniczący senackiej komisji obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, było okazją do podziękowania za zaangażowanie, profesjonalizm i determinację we wprowadzaniu nowego systemu kierowania i dowodzenia. Prezydent podkreślił, że dzisiejsze spotkanie kończy decyzyjną fazę jego wdrażania.  Od 1 stycznia przyszłego roku  Minister Obrony Narodowej korzystając z pomocy szefa Sztabu Generalnego WP  będzie kierował Siłami Zbrojnymi poprzez dwóch dowódców rodzajów sił zbrojnych: Generalnego i Operacyjnego.  

Nowo mianowanym dowódcom prezydent Bronisław Komorowski gratulował i życzył sukcesów w wypełnianiu odpowiedzialnej misji, a także skuteczności w działaniu.

Prezydent zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że każde nowo wprowadzane rozwiązanie wymaga głębokiej analizy i czasami modyfikacji. Dodał jednocześnie, że oczekuje od dowódców wniosków i rekomendacji dotyczących funkcjonowania tego systemu.

 

Zobacz także: Prezydent RP mianował Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 

*    *    *

22 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, reformującą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z przyjętymi w niej założeniami obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów, a także dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych. Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego.

Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych Minister Obrony Narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi obrony narodowej, rządowi i prezydentowi sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ.

Dowiedz się więcej nt. reformy:

Zobacz także:

 

Foto: DPI MON