Prezydent postanowił o przedłużeniu misji PKW w Mali - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

20.12.2013

Prezydent postanowił o przedłużeniu misji PKW w Mali

Prezydent RP Bronisław Komorowski 18 grudnia podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali od 1 stycznia do 18 maja 2014 r. PKW będzie liczył do 20 żołnierzy i pracowników wojska.

Polski Kontyngent Wojskowy zostanie operacyjnie podporządkowany Dowódcy Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali. Misja nie będzie  zaangażowana w działania bojowe.

Do głównych zadań Polskiego Kontyngentu Wojskowego będzie należeć szkolenie logistyczne żołnierzy malijskich sił, zadania w zakresie koordynacji załadunku
i rozładunku transportu powietrznego oraz zabezpieczenia administracyjnego oraz zadania związane z ochroną bazy Misji Szkoleniowej  w Koulikoro w ramach zabezpieczenia przeciwminowego. Planowane wydatki MON, związane z użyciem kontyngentu w 2014 r. wyniosą ok. 3,12 mln zł.

Podstawę prawną wniosku RM stanowi art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. W świetle tego unormowania o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa postanawia Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów.

 

Zobacz postanowienie Prezydenta RP