Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

WPBiO - konkluzje przyjęte przez Radę Europejską - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.12.2013

WPBiO - konkluzje przyjęte przez Radę Europejską

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony była jednym z tematów podjętych podczas szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 19 i 20 grudnia w Brukseli. Zachęcamy do zapoznania się z konkluzjami.

"Po raz pierwszy od wejścia w życie Traktatu z Lizbony Rada Europejska przeprowadziła tematyczną debatę poświęconą obronności. Określiła działania priorytetowe na rzecz ściślejszej współpracy. Debatę tę poprzedziło spotkanie z Sekretarzem Generalnym NATO. Przedstawił on swoją ocenę obecnych i przyszłych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i z aprobatą przyjął podejmowane aktualnie przez UE i państwa członkowskie wysiłki i zobowiązania jako zgodne z założeniami NATO oraz korzystne dla tej organizacji."

Przeczytaj cały dokument Rady Europejskiej