Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

SFB: Potrzeba strategicznego upodmiotowienia Unii w dziedzinie bezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

14.01.2014

SFB: Potrzeba strategicznego upodmiotowienia Unii w dziedzinie bezpieczeństwa

W grudniu ubiegłego roku Rada Europejska zleciła Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa opracowanie w 2015 r. raportu oceniającego wpływ zmian w środowisku globalnym na politykę UE. Polska powinna opowiadać się za nadaniem pracom nad raportem charakteru strategicznego przeglądu bezpieczeństwa europejskiego, wskazującego na wspólne interesy, możliwe scenariusze rozwoju środowiska bezpieczeństwa oraz opcje działań i koniecznych przygotowań w ramach UE.

Taki dokument mógłby stać się punktem wyjścia do opracowania po 2015 roku nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa – mówił szef BBN podczas spotkania z przedstawicielami pozarządowych organizacji i ośrodków analitycznych.

We wtorek 14 stycznia br. minister Stanisław Koziej zainaugurował pierwszy w tym roku cykl spotkań w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa BBN.  Jak mówił: „Forum podejmuje tematy z obszaru bezpieczeństwa, których realizacją szczególnie zainteresowany jest prezydent Bronisław Komorowski. Jednym z takich tematów od dłuższego czasu jest problematyka wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej.”

Spotkanie zostało poświęcone przede wszystkim omówieniu w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz byłych szefów BBN procesu powstawania raportu Wysokiego Przedstawiciela. Jak wskazywał szef BBN Polska, jako jedno z państw członkowskich, będzie brała udział w konsultacjach dotyczących dokumentu. Dodał przy tym, że intencją ośrodka prezydenckiego, jest jak najlepsze wykorzystanie szansy na tę dyskusję: „Zależy nam na tym, aby upodmiotowić Unię Europejską w dziedzinie bezpieczeństwa, tak aby stała się, obok NATO, drugim ważnym zewnętrznym filarem wspierającym nasze bezpieczeństwo”.

We wstępie do dyskusji minister S. Koziej omówił konkluzje posiedzenia Rady Europejskiej z grudnia 2013 r. dotyczące widoczności i skuteczności Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, zdolności wojskowych oraz przemysłu obronnego. Stwierdził przy tym, że szczyt należy ocenić, jako umiarkowany sukces Polski. Nakazał on bowiem uruchomienie procesu refleksji strategicznej, za którym się opowiadaliśmy, jednak w sposób mniej ambitny niż sugerował to opublikowany przed szczytem raport Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, a także rekomendacje Rady UE.

Według Szefa BBN prace nad raportem w gruncie rzeczy powinny przybrać postać Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Europejskiego, co było by też krokiem przygotowującym merytoryczne podstawy do przyszłej nowelizacji europejskiej strategii bezpieczeństwa. Jak mówił, przesłankami za opracowaniem nowego dokumentu są m.in. narastające przekonanie wśród państw członkowskich o zdezaktualizowaniu się strategii z 2003 r., negatywne doświadczenia z praktyki podejmowania działań operacyjnych przez UE (operacja w Mali i Republice Środkowej Afryki), a także prace nad strategiami sektorowymi z obszaru bezpieczeństwa (cyberobrona i strategia morska).

Minister S. Koziej mówił także o niektórych działaniach, jakie będą podejmowane przez BBN w związku z pracami nad raportem. Należały będą do nich m.in. liczne konsultacje na forum krajowym, w tym przygotowanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a także działania na forum międzynarodowym. BBN w porozumieniu z MON i MSZ, będzie chciało kontynuować prowadzenie międzynarodowych warsztatów strategicznych z udziałem państw Grupy Wyszehradzkiej, Państw Bałtyckich, Trójkąta Weimarskiego, Państw Nordyckich, a także innych państw Unii.

Podczas dyskusji podkreślano także istotne możliwości organizacji pozarządowych w zakresie wspierania działań administracji państwowej, w tym na forum międzynarodowym, w procesie dążenia do przygotowania nowej strategii.

Europejska polityka bezpieczeństwa będzie w najbliższym czasie tematem kolejnych spotkań organizowanych w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa w BBN.

 

Dowiedz się więcej: Strategiczne Forum Bezpieczeństwa