Szef BBN uhonorowany przez Związek Oficerów Rezerwy RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.01.2014

Szef BBN uhonorowany przez Związek Oficerów Rezerwy RP

W czwartek, 23 stycznia br. minister Stanisław Koziej został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (ZOR RP). Prezes związku płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz podziękował szefowi BBN za tworzenie dobrego klimatu i sprzyjanie inicjatywom patriotycznym i proobronnym realizowanym nie tylko przez Związek, ale i inne stowarzyszenia skupiające rezerwistów – byłych żołnierzy i funkcjonariuszy.

Podczas spotkania z delegacją ZOR RP, w której przybyli również prof. dr hab. Artur Kijas – por. rez., przew. Komisji Historycznej ZOR RP oraz p. Sławomir Łazor – por. rez., wiceprezes ZOR RP, minister Stanisław Koziej został poinformowany o stanie i funkcjonowaniu ZOR RP. Ze strony Biura w spotkaniu uczestniczył także Maciej Czulicki z Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Wizyta była też okazją do wręczenia przez Szefa BBN Patentu Patronatu Honorowego nad VI edycją Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego przez ZOR RP. Obecna edycja konkursu jest zatytułowana „100. rocznica powstania Legionów Polskich” i jej przeprowadzenie zaplanowane jest od 3 lutego do 15 listopada 2014 roku (finał konkursu, tj. gala rozdania nagród i wyróżnień, planowany jest na 15 listopada br. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).

ZOR RP w porozumieniu z Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował do tej pory V edycji Ogólnopolskich Konkursów Historycznych:

  • 2003 r., w konkursie pt. „Pielęgnujemy pamięć o żołnierzach powstań narodowych oraz poległych w I i II wojnie światowej” brało udział 157 szkół,
  • 2007 r., w konkursie pt. „Z pieśnią i wierszem przez dzieje oręża polskiego” brało udział 128 szkół,
  • 2009 r., w konkursie pt. „70. rocznica wybuchu II wojny światowej” brały udział 304 szkoły. Finał konkursu w Kutnie,
  • 2010 r., w konkursie pt.  „90. rocznica Bitwy Warszawskiej” brało udział 496 szkół. Finał konkursu w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie,
  • 2012 r., w konkursie pt. „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityki dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia” brały udział 673 szkoły. Finał konkursu w Muzeum Wojska Polskiego.

Konkursy w latach: 2009, 2010 i 2012 były objęte Patronatami Honorowymi Szefa BBN.

***

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (ZOR RP) powstał w 1921 r. jako Centralny Związek Oficerów Rezerwy przy osobistej akceptacji Marszałka Józefa Piłsudskiego. Celem było niesienie pomocy demobilizowanym żołnierzom po zwycięskiej wojnie z Armią Sowiecką (1920-1921). Organizowano szkolenia zawodowe, kierowano do szkól średnich i na studia celem ich ukończenia po przerwie wojennej, zakładano spółki pracownicze, kierowano do pracy, udzielano pomocy materialnej inwalidom wojennym, wdowom i sierotom po poległych żołnierzach. Od 1944 r. władze komunistyczne zakazały działalności Związku. Reaktywowano go w 1990 r. i w 1991 r. zarejestrowano w Poznaniu z zachowaniem nazwy, insygniów i statutu z okresu II RP. Organizacyjnie związkiem kieruje Zarząd Główny, w terenie posiada Okręgi (województwa lub regiony), oddziały (powiaty). ZOR RP ma podpisane porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej. Prezydent RP objął w 2011 r. patronatem honorowym obchody 90-lecia Związku.