Postanowienie Prezydenta RP w sprawie użycia PKW w Republice Środkowoafrykańskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

29.01.2014

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie użycia PKW w Republice Środkowoafrykańskiej

29 stycznia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2014 roku. Postanowienie dotyczy zaangażowania do 50 żołnierzy i pracowników wojska oraz jednego samolotu transportowego, wraz z niezbędnym zabezpieczeniem.

Misja realizowana jest na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Będzie to już kolejna misja polskich żołnierzy w Afryce Środkowej, po operacji  w Czadzie, Kongo i Mali oraz druga w Republice Środkowoafrykańskiej.

Celem misji jest udzielenie pomocy Misji Wsparcia Sił Afrykańskich w Republice Środkowoafrykańskiej (MISCA) działającej w zakresie: ochrony ludności cywilnej, przywrócenia porządku publicznego, stabilizacji kraju poprzez przywrócenie władzy państwowej, stworzenie warunków umożliwiających dostarczenie pomocy humanitarnej, wsparcie procesu rozbrojenia ugrupowań zbrojnych oraz wsparcie narodowych i międzynarodowych wysiłków na rzecz transformacji sektora bezpieczeństwa w tym kraju.

Nasz udział wpisuje się w nowy wymiar stosunków polsko-francuskich, który zapoczątkowany został z wyborem François Hollande’a na prezydenta Francji. Ponadto, z uwagi na fakt, iż Unia Europejska przygotowuje się do ustanowienia swojej misji w Republice Środkowoafrykańskiej, Polska i Francja staną się prekursorami tej misji i tym samym przyczynią się do zacieśnienia współpracy w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Międzynarodowa Misja Wsparcia w Republice Środkowoafrykańskiej pod Dowództwem Sił Afrykańskich miała pierwotnie liczyć 4,8 tys. żołnierzy (3,6 żołnierzy afrykańskich i 1,2 francuskich). W kolejnych dniach rezydent Francji ogłosił plan wzmocnienia sił francuskich o kolejnych 400 żołnierzy, a siły MISCA łącznie do 6 tys. żołnierzy w celu "rozbrojenia wszystkich bojówek i grup zbrojnych, które terroryzowały ludność".

 

Przeczytaj postanowienie Prezydenta RP