183 lata temu Sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o fladze Polski - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

07.02.2014

183 lata temu Sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o fladze Polski

Sejm Królestwa Polskiego na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego wiceprezesa Towarzystwa Patriotycznego, przyjął 7 lutego 1831 roku specjalną uchwałę dotyczącą kokardy narodowej, jako jednolitej oznaki, łączącej wszystkich Polaków. Zgodnie z artykułem pierwszym uchwały ,,Kokardę narodową stanowić mają kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym”.

Ustawa sejmowa jako pierwsza normowała kwestię polskich barw narodowych i w zgodzie z prawami heraldyki odwoływała się do tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W symbolice polskiej flagi - biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

Biało-czerwonych flag użyto po raz pierwszy masowo na ziemiach polskich podczas manifestacji, która odbyła się w Warszawie w 1916 roku dla uczczenia 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W 2004 roku Sejm RP ustanowił 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przeczytaj: Duma i szacunek. Zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych.