Gospodarczy Trójkąt Weimarski pod patronatem Prezydenta RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

07.02.2014

Gospodarczy Trójkąt Weimarski pod patronatem Prezydenta RP

7 lutego zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Zbigniew Włosowicz wziął udział w odbywającej się w Krakowie konferencji pt. "Polityka przemysłowa Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt Weimarski". Z. Włosowicz wygłosił wystąpienie podczas panelu poświęconego współpracy w dziedzinie aeronautyki i przemysłu obronnego.

Z niepokojem przyglądamy się skutkom przyjętych rozwiązań w zakresie polityki przemysłowej UE, mogą one zagrozić konkurencyjności polskiej gospodarki - powiedział podczas piątkowej konferencji w Krakowie prezydent Bronisław Komorowski.

Parlament Europejski poparł w środę w niewiążącej rezolucji cel 40-proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r. Opowiedział się też za wiążącymi celami zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do 30 proc. w 2030 r. i zwiększenia o 40 proc. efektywności energetycznej. Przeciw takim celom opowiadali się podczas wtorkowej debaty w PE polscy europosłowie, wskazując na zagrożenia dla energochłonnego przemysłu, konkurencyjności gospodarki, a także na rosnące ceny energii elektrycznej w UE.

- Jesteśmy żywo zainteresowani dyskusją i szukaniem rozwiązań, które na gruncie europejskim sprzyjałyby wzmocnieniu tkanki industrialnej, zwiększającej konkurencyjność (europejską) względem świata - podkreślił prezydent podczas krakowskiej konferencji "Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski".

Bronisław Komorowski z niepokojem obserwuje przyjęte rozwiązania i kierunki w polityce przemysłowej UE. - Obawiamy się, że skutki mogą - pomimo dzisiejszych polskich sukcesów - zagrozić konkurencyjności polskiej gospodarki i całej UE - zaznaczył. W jego ocenie obserwowane w UE odejście od industrializacji to groźny błąd; Unia powinna dokonać głębokiej korekty w polityce przemysłowej.

Wydarzenie, objęte honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, jest organizowane z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przy wsparciu ambasad Francji i Niemiec oraz polskiego Ministerstwa Gospodarki, a także organizacji gospodarczych PKPP Lewiatan z Polski, niemieckiego BDI oraz francuskiego MEDEF. W spotkaniu biorą udział wysocy rangą przedstawiciele rządów krajów Trójkąta Weimarskiego, Parlamentu i Komisji Europejskiej oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie przemysłu wspomnianych krajów.

- Świadomie chcemy dyskusji o tym, jak można lepiej osiągać cele takie jak ochrona środowiska naturalnego w obliczu wyzwań, jakie rodzą nadmierne i nieuzasadnione emisje, ale z jednoczesnym utrzymaniem szans dla przemysłu, dla industrializacji, bez której trudno wyobrazić sobie skuteczne konkurowanie z gospodarkami innych części świata - mówił.

Prezydent zwrócił uwagę, że okres dezindustrializacji w świecie zachodnim wiązał się z wiarą, że wystarczy oparcie rozwoju krajów rozwiniętych na usługach. - Nie wystarczy, to już widać - podkreślił Bronisław Komorowski. Ocenił, że tak dalekie cofnięcie industrializacji to groźny błąd. Jego zdaniem Unia powinna przedyskutować ten problem i wyciągając wnioski z doświadczeń m.in. Polski dokonać głębokiej korekty. - To możliwe i konieczne - zaznaczył.

Bronisław Komorowski wskazywał korzyści płynące z przemysłu. - W Polsce daje poczucie stabilności miejsca pracy, a to coś, o czym Polacy marzą - mówił. Dodał, że jego zdaniem to także marzenie wielu innych społeczeństw. Podkreślił, że w Polsce praca w przemyśle, przy produkcji, jest lepiej płatna - zarobki są wyższe o 10 proc. od średniej krajowej.

Prezydent ocenił, że ostatnich 25 lat było dobrym okresem dla polskiej gospodarki. - Licząc różnymi metodami Polska jest szóstą albo ósmą gospodarką europejską. Mamy aspiracje i ambicje, aby rozwijać się jeszcze szybciej - dodał. Przypomniał, że produkcja przemysłowa w Polsce od września 2008 do września 2013 r. wzrosła o ponad 20 proc. dzięki m.in. przemysłowi meblarskiemu, motoryzacyjnemu, wydobywczemu, chemicznemu.

W opinii prezydenta potencjał gospodarczy, który przenosi się na potencjał polityczny, mogący wpływać na bieg spraw w zakresie kształtowania polityki przemysłowej Unii Europejskiej krajów Trójkąta Weimarskiego jest istotny, bowiem gospodarki Polski, Niemiec i Francji stanowią razem 40 proc. PKB wszystkich gospodarek UE. - Weimar przemysłowy może być w moim przekonaniu nową cenną odsłoną naszej dobrej współpracy w wielu innych obszarach na poziomie Trójkąta Weimarskiego - wskazał.

Według niego jedną z najważniejszych dziedzin, w jakiej może współpracować przemysł europejski, jest przemysł obronny w ramach wspólnotowej polityki bezpieczeństwa. Współpraca taka - zdaniem prezydenta - będzie nieść za sobą innowacyjność, rozwój nauki i naturalny transfer wypracowanych rozwiązań do produkcji cywilnej.

Zdaniem Bronisława  Komorowskiego jednym z najważniejszych problemów ograniczających konkurencyjność europejskiej gospodarki są wysokie ceny energii. - Polityka energetyczno-klimatyczna musi być w coraz mniejszym stopniu przeszkodą, barierą, a musi być w coraz większym stopniu motorem rozwoju gospodarczego i skutecznie realizowanej polityki gospodarczej - podkreślił prezydent.

W sesjach Forum uczestniczą ponadto osoby zarządzające firmami przemysłowymi i przedsiębiorcy, a także przedstawiciele samorządu gospodarczego, administracji państwowej i samorządowej krajów Trójkąta Weimarskiego oraz eksperci, naukowcy, media.

Celem konferencji jest pokazanie, że współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego może dać mocny impuls do tworzenia polityki przemysłowej na szczeblu europejskim. Coraz bardziej nośne hasło reindustrializacji Europy powinno być wypełnione konkretną treścią, dotyczącą warunków efektywnej międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz nowych, czystych technologii, których nośnikiem staje się europejski przemysł. Przeobrażenia te mają służyć globalnej konkurencyjności Europy, a jednocześnie stymulować rozwój gospodarki i pozytywne zjawiska na rynku pracy - przy zachowaniu wysokich standardów środowiskowych.

Źródło: inf. własna, PAP