Dowódca Generalny RSZ gościem Wszechnicy Obronności AON - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

11.02.2014

Dowódca Generalny RSZ gościem Wszechnicy Obronności AON

W ramach Wszechnicy Obronności, odbywającej się w Akademii Obrony Narodowej, wykład zatytułowany: „Rola, miejsce i zadania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w świetle zmian w systemie kierowania i dowodzenia” wygłosił dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski.

W spotkaniu uczestniczył m.in. dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. Lech Konopka, a także inni przedstawiciele Biura.

- Tworzymy nowoczesną armię, przygotowaną do wyzwań i zagrożeń. Nie jest to proste, ale jest to możliwe – powiedział dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski w swoim wykładzie.

maj17-20140211

Powstanie DG niesie ze sobą wiele nowych zadań i obowiązków, ale też i nowych oczekiwań. Dlatego ważne, aby te zadania były wszystkim znane – powiedział rektor AON, uzasadniając obecność we Wszechnicy dowódcy generalnego i temat jego wykładu.

Wystąpienie gen. Majewskiego „Rola, miejsce i zadania Dowództwa Generalnego RSZ w nowym systemie kierowania i dowodzenia SZ RP” miała charakter systematyzujący i porządkujący. Dowódca generalny skupił się na omówieniu podstaw prawnych, nakreślił główne założenia nowego systemu, określił jego zadania i cele. Według gen. Majewskiego podstawą reformy była konieczność podziału kompetencji w trzech obszarach: planowania (za to odpowiada obecnie SGWP, stanowiącerównież ciało doradcze ministra obrony narodowej), dowodzenia bieżącego (Dowództwo Generalne) i dowodzenia operacyjnego (Dowództwo Operacyjne).

Dowódca generalny wymienił podstawowe zadania DG RSZ w zakresie szkolenia, rozpoznania i logistyki, oraz – ponieważ DG RSZ pełni również funkcje gestorskie – największe zamierzenia modernizacji technicznej, m.in. te wynikające z 14 programów operacyjnych.

maj4-20140211

Gość Wszechnicy omówił również nową strukturę organizacyjną, przypominając, że pod zwierzchnictwem dowódcy generalnego znajdują się nie tylko inspektoraty rodzajów wojsk, ale aż 59 jednostek bezpośrednio mu podległych. O randze, ale i odpowiedzialności nowego dowództwa świadczą liczby, które gen. Majewski przytoczył: 89 439 żołnierzy i 37 260 pracowników wojska (z czego ponad 800 żołnierzy i blisko 200 pracowników w samym Dowództwie Generalnym). Podkreślał też, że nie ma prostego przeniesienia zadań z dotychczasowych dowództw na obecnie istniejące inspektoraty:  – Teraz liczy się nie ilość kompetencji, ale jakość działania – zaznaczył.

Gen. Majewski nakreślił też szczegółowe zadania DG w 2014 roku, m.in. osiągniecie zdolności do działań zgodnie z wojennym systemem dowodzenia, zapewnienie warunków dowodzenia podległymi wojskami, podniesienie sprawności technicznej sprzętu, kontynuowanie zamierzeń strukturalno- organizacyjnych i modernizacji technicznej, podniesienie jakości ochrony obiektów, przygotowanie sił zadeklarowanych do NATO i UE. Przedstawił też kluczowe ćwiczenia i treningi planowane w 2014 roku  – w sumie 115 ćwiczeń i treningów w układzie narodowym międzynarodowym. Tak szczegółowe potraktowanie najbliższej przyszłości wynika z faktu, że rok 2014 będzie kluczowy z punktu widzenia dalszego funkcjonowania DG i całego zreformowanego systemu.

Zdaniem dowódcy generalnego nowy system jest przejrzysty i pozwala sprawniejsze zarządzanie zasobami, konsolidując dowodzenia wokół trzech podstawowych funkcji. Stanowi też jednolity system w czasie pokoju, kryzysu i wojny, wzmacnia kontrolę cywilną nad armią (minister obrony kontroluje Siły Zbrojne bez pośrednictwa szefa Sztabu Generalnego), pozwala na lepsze wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na obronność, ogranicza stanowiska na szczeblu centralnym wojska oraz – co jest rewolucją przede wszystkim w sferze mentalnej – skłania do zmiany systemu myślenia.

maj13-20140211

Reforma dowodzenia polską armią na długo przed wejściem w życie ustawy rozpalała emocje. Dobrze więc się stało, że dowódca generalny mógł wystąpić we Wszechnicy Obronności AON, której formuła oprócz wykładu zawiera serię pytań i odpowiedzi. Gościa proszono o rozwianie niektórych wątpliwości. Pytano m.in. o rozpiętość dowodzenia, nadzór SGWP nad wojskami, zmiany związane z kształceniem na studiach podyplomowych czy Brygadę Wsparcia Dowodzenia. W kontekście przyzwyczajeń mentalnych pojawiło się pytanie o to, kto obecnie będzie „pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej”, którym do niedawna był zwyczajowo szef Sztabu Generalnego.

Na zakończenie gen. Majewski powiedział: – Musimy podpatrywać wojska natowskie, nasze treningi i ćwiczenia, monitorować zadnia. Nie mówię, że nie będzie korekt. Pytanie tylko, jak wcześnie one nastąpią.

Gościa wysłuchali najwyżsi rangą dowódcy wojskowi, w tym reprezentujący Dowództwo Generalne szefowie nowych inspektoratów. Obecni byli również przedstawiciele departamentów MON -   w tym dyr. Departamentu Kadr gen. dyw. rez. Andrzej Wasilewski – ŻW, DGW oraz innych instytucji wojskowych i reprezentancie wielu środowisk żołnierskich. W wykładzie uczestniczył także biskup polowy dr Józef Guzdek. Nie zabrakło również przedstawicieli szkół wyższych, a także kadry, pracowników i studentów Akademii Obrony Narodowej.

Na koniec tytuł honorowy „Człowiekowi wielkiej wiedzy, honoru i wielkiego serca” wręczył rektor-komendant – i zarazem moderator debaty – gen. dyw. dr. hab. Bogusław Pacek.

maj16-20140211

***

Wszechnica Obronności Akademii Obrony Narodowej to forum prezentacji i wymiany myśli wybitnych dowódców, strategów i ludzi, którzy brali lub biorą udział w przygotowaniach działań obronnych państw i organizacji międzynarodowych. Zapraszamy jako wykładowców m.in. dowódców operacji, szefów sztabów generalnych, dowódców rodzajów sił zbrojnych, korpusów, dywizji, skrzydeł i flotylli, którzy mają największe doświadczenie wojskowe.

 

Źródło: AON, inf. własna