Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku - program CHEMSEA - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

13.02.2014

Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku - program CHEMSEA

13 lutego 2014 r. w Ożarowie Mazowieckim odbył się Dzień Otwarty międzynarodowej konferencji kończącej i podsumowującej program CHEMSEA (Chemical Munitions, Search and Assessment – amunicja chemiczna, poszukiwanie i oszacowanie).

CHEMSEA – to flagowy projekt Strategii Regionu Morza Bałtyckiego, zrealizowany i sfinansowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego Unii Europejskiej na lata 2007-2013 (EU Baltic Sea Region Programme). Jego celem i istotą było zaktualizowanie stanu wiedzy na temat broni chemicznej zatopionej w Bałtyku, a zwłaszcza potwierdzenie obszarów jej występowania oraz oszacowanie i ewentualne wskazanie sposobów ograniczenia ryzyka wiążącego się z zaleganiem na dnie morza tych wysoce niepożądanych pozostałości II wojny światowej.

W projekcie wzięło udział 11 instytucji rządowych i badawczych z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Litwy. Polskę reprezentował Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), który pełnił jednocześnie rolę lidera projektu, Akademia Marynarki Wojennej (AMW) oraz Wojskowa Akademia Techniczna (WAT). Koszt badań zamknął się kwotą ponad 4,5 mln euro. Zespoły badawcze uczestniczące w projekcie CHEMSEA sprawdziły obszar o powierzchni 1760 km2, lokalizując około 40 tysięcy obiektów podwodnych, z których ponad 17 tysięcy wykazywało cechy amunicji chemicznej.

Uzyskane w ramach projektu informacje posłużą nie tylko do aktualizacji map obszarów skażonych, ale poprzez nieodpłatne udostępnienie za pośrednictwem systemu GIS (Geograficzny System Informacji) – przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa morskiego, rybołówstwa i realizacji przedsięwzięć związanych z eksploatacją dna morskiego.

Obrady konferencji otworzył rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, a główny referat merytoryczny, omawiający sposób prowadzenia i główne wyniki badań przedstawił koordynator projektu, dr Jacek Bełdowski (IO PAN). Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego reprezentował zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Czesław Juźwik.