Szef BBN z wizytą w Łodzi - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

17.03.2014

Szef BBN z wizytą w Łodzi

Szef BBN minister Stanisław Koziej wygłosił wykład z okazji rozpoczęcia kolejnego cyklu szkolenia obronnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (UMWŁ). Podczas wizyty szef BBN odwiedził także Centrum Powiadamiania Ratunkowego Województwa Łódzkiego.

 • www.lodzkie.pl
  www.lodzkie.pl
 • www.lodzkie.pl
  www.lodzkie.pl
 • www.lodzkie.pl
  www.lodzkie.pl
 • www.lodzkie.pl
  www.lodzkie.pl

W czasie szkolenia minister S. Koziej wygłosił wykład  nt. międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa. Uczestniczyli w nim dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego WŁ realizujący zadania obronne, dyrektorzy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych UMWŁ, pracownicy realizujący zadania obronne w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych UMWŁ, starostowie z województwa łódzkiego, studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu m. Łodzi.

W swoim wystąpieniu szef BBN mówił m.in. o kompleksowym i zintegrowanym podejściu do bezpieczeństwa, zagrożeniach i wyzwaniach w dziedzinie bezpieczeństwa oraz o priorytetach strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Prezentacja Szefa BBN

 

*   *   *

Podstawą prawną prowadzenia szkoleń jest art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm).

Szkolenie obronne to forma doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny (m.in. poznanie zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych).

Szkolenie prowadzi się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeń (np. treningi i gry o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim itp.) lub w formie wyższych kursów obronnych i innych form kształcenia w państwowych szkołach wyższych, w tym w akademiach wojskowych.

Szkolenie obejmuje m.in.:

 • przygotowanie osób, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (zadania obronne), a także osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania organów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne z odpowiednimi dowództwami i jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
 • przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny;
 • kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających szkoleniu.