Wykład szefa BBN na UMCS - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.03.2014

Wykład szefa BBN na UMCS

Minister Stanisław Koziej 24 marca br. gościł z wizytą na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Na Wydziale Politologii szef BBN wygłosił wykład poświęcony założeniom nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, a także dyskutował ze studentami o obecnej sytuacji międzynarodowej i konflikcie rosyjsko-ukraińskim.

Witając szefa BBN dziekan wydziału prof. dr hab. Grzegorz Janusz dziękował za wsparcie i pozytywne opiniowanie uruchomienia na UMCS kierunku studiów poświęconego bezpieczeństwu narodowemu. W obecnym roku akademickim był to kierunek cieszący się największą popularnością wśród kandydatów na studia.

Podczas wykładu szef BBN koncentrował się na omówieniu zmian w środowisku bezpieczeństwa, wpływających na kształt nowej strategii bezpieczeństwa RP. Należy do nich zarówno polityka Rosji i powstanie „przyrosyjskiej” strefy podwyższonego ryzyka, jak i kondycja filarów polskiego bezpieczeństwa - Unii Europejskiej, NATO oraz partnerstw strategicznych m.in. ze Stanami Zjednoczonymi.

W kontekście tym minister S. Koziej mówił, że utworzenie strategicznego tandemu Unia Europejska–NATO stałoby się najlepszą gwarancją bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim. Zwracał też uwagę na szczególnie istotne w obecnej sytuacji zadania Unii Europejskiej, związane z zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa w cyberprzestrzenii.  

Jednym z podniesionych tematów była nowa doktryna polskiego bezpieczeństwa – „Doktryna Komorowskiego”. Szef BBN omówił jej cztery główne założenia: przeniesienie priorytetów z zewnętrznego zaangażowania RP na zadania związane z zapewnieniem bezpośredniego bezpieczeństwa terytorium RP, w tym wzmocnienie strategicznej odporności kraju na agresję; traktowanie własnego potencjału obronnego, jako podstawowego filaru bezpieczeństwa; rozwijanie polskiej specjalizacji w ramach NATO, jaką powinny być zdolności do obrony terytorium i zdolności przeciwzaskoczeniowe; oraz umacnianie podmiotowości RP na arenie międzynarodowej, szczególnie względem NATO i UE.

Podczas dyskusji minister S. Koziej odnosił się do pytań studentów związanych przede wszystkim z konfliktem rosyjsko-ukraińskim oraz możliwymi scenariuszami rozwoju sytuacji.