SFB: System Kierowania Obroną Państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.03.2014

SFB: System Kierowania Obroną Państwa

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwają prace nad rozwiązaniami mającymi doprecyzować kwestie dotyczące przygotowania systemu kierowania obroną państwa. Zadanie to realizowane jest z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i stanowi m.in. kontynuację wprowadzonych z początkiem 2014 r. zmian w dowodzeniu Siłami Zbrojnymi RP.

25 marca br. minister Stanisław Koziej przedstawił założenia tych prac przedstawicielom resortu obrony narodowej, parlamentu oraz Sił Zbrojnych RP, a także zapoznał się z ich opiniami.

Jednym z celów wprowadzonej 1 stycznia 2014 r. reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP było zwiększenie możliwości skutecznego kierowania obroną państwa, m.in. poprzez umożliwienie szybkiego i sprawnego przejścia z pokojowego na wojenny system kierowania. Reforma stworzyła również możliwość wcześniejszego wskazania i przygotowania kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Obecne prace mają na celu dalsze zwiększenie skuteczności systemu kierowanie obroną państwa w czasie wojny.   

Spotkanie odbyło się w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa. W najbliższym czasie przewiduje się kolejne konsultacje poświęcone temu tematowi.