SFB: Ciąg dalszy prac nad usprawnieniem systemu kierowania obroną państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

01.04.2014

SFB: Ciąg dalszy prac nad usprawnieniem systemu kierowania obroną państwa

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyły się kolejne konsultacje związane z pracami nad nowelizacją regulacji prawnych dotyczących problematyki kierowania obroną państwa. Wystąpienie ze stosowną inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie zapowiedział Prezydent Bronisław Komorowski podczas odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP 26 marca br.

O założeniach będących podstawą prac minister Stanisław Koziej dyskutował tym razem z ekspertami od spraw sił zbrojnych i obronności. Przed tygodniem, w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa, podobna dyskusja odbyła się z przedstawicielami resortu obrony narodowej, komisji obrony narodowej parlamentu oraz dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych RP. W najbliższym czasie przewiduje się spotkanie z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych.

Jednym z celów wprowadzonej 1 stycznia 2014 r. reformy dowodzenia Siłami Zbrojnymi było zwiększenie możliwości skutecznego kierowania obroną państwa, m.in. poprzez umożliwienie szybkiego i sprawnego przejścia z pokojowego na wojenny system kierowania. Reforma ta stworzyła również możliwość wcześniejszego wskazania i przygotowania kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Obecnie prowadzone prace mają na celu doprecyzowanie przepisów kompetencyjnych i zadaniowych, których przyjęcie zwiększyłoby skuteczność przygotowywania określonych organów do kierowania obroną państwa, oraz usprawniałoby sam proces kierowania obroną.