Spotkanie z posłami poświęcone kierowaniu obroną państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

03.04.2014

Spotkanie z posłami poświęcone kierowaniu obroną państwa

Minister Stanisław Koziej spotkał się 3 kwietnia br. z przedstawicielami klubów parlamentarnych w celu skonsultowania przygotowywanej w BBN regulacji dotyczącej kierowania obroną państwa. Wystąpienie ze stosowną inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie zapowiedział Prezydent Bronisław Komorowski podczas odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP 26 marca br.

Szef BBN przypomniał także, że w lipcu 2013 r. podczas spotkania z posłami na posiedzeniu sejmowej komisji obrony narodowej, zobowiązał się wraz z ministrem obrony narodowej do przedstawienia – w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie reformy dowodzenia Siłami Zbrojnymi – stosownych rozwiązań doprecyzowujących kwestie zadań „kandydata” na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, przygotowującego się do objęcia tej funkcji w czasie wojny.

Minister Koziej zadeklarował także posłom swoją pełną gotowość do dalszych spotkań i dyskusji, w tym z klubowymi ekspertami, mających na celu jak najlepsze zapoznanie parlamentarzystów z merytorycznymi założeniami przygotowywanych rozwiązań.   

W toku prac nad projektem ustawy szef BBN odbył m.in. konsultacje z przedstawicielami resortu obrony narodowej, komisji obrony narodowej parlamentu oraz dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także ekspertami od spraw sił zbrojnych i obronności.

ZOBACZ MATERIAŁY:

Jednym z celów wprowadzonej 1 stycznia 2014 r. reformy dowodzenia Siłami Zbrojnymi było zwiększenie możliwości skutecznego kierowania obroną państwa, m.in. poprzez umożliwienie szybkiego i sprawnego przejścia z pokojowego na wojenny system kierowania. Reforma ta stworzyła również możliwość wcześniejszego wskazania i przygotowania kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Obecnie prowadzone prace mają na celu doprecyzowanie przepisów kompetencyjnych i zadaniowych, których przyjęcie zwiększyłoby skuteczność przygotowywania określonych organów do kierowania obroną państwa, oraz usprawniałoby sam proces kierowania obroną.