Narodowy Program Bezzałogowców - krajowy potencjał zintegrowany w jeden system - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

07.04.2014

Narodowy Program Bezzałogowców - krajowy potencjał zintegrowany w jeden system

Przeszło 30 przedstawicieli administracji państwowej, służb mundurowych, ośrodków badawczych i akademickich oraz przedsiębiorców dyskutowało 7 kwietnia br. o szansach na to, aby Polska w najbliższej przyszłości stała się wiodącym producentem systemów bezzałogowych.

Spotkanie zorganizowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było pierwszym etapem prac nad przygotowaniem koncepcji Narodowego Programu Bezzałogowców. O zadaniu tym mówił prezydent Bronisław Komorowski na tegorocznej odprawie kierowniczej kadry MON i SZ RP:

- To niewątpliwie techniczna i operacyjna przyszłość wojska. I nie tylko wojska! Inne służby państwa, bardziej lub mniej związane z bezpieczeństwem, muszą coraz szerzej wprowadzać takie systemy. Dlatego postawiłem zadanie przygotowania koncepcji ustanowienia i uruchomienia Narodowego Programu Bezzałogowców. Mamy ku temu dobry potencjał naukowo-techniczny i zalążki produkcyjne.

Prezydent zaznaczył także, że programem tym Polska ma szanse dobrze wpisać się w Europejski Program Bezpilotowców, zdecydowany na ostatnim szczycie UE.

Otwierając spotkanie minister Stanisław Koziej omówił przesłanki, jakie zadecydowały o podjęciu prac. Pierwszą z nich jest fakt, że w niedalekiej przyszłości wykorzystywanie systemów bezzałogowych w sposób oczywisty stanie się powszechne – zarówno na rzecz zapewniania bezpieczeństwa, jak i w innych obszarach życia i gałęziach gospodarki. Kolejną przesłanką jest bezwzględny wymóg posiadania własnych, narodowych informatycznych systemów kierowania i zarządzania bezzałogowcami, co związane jest z wykorzystywaniem ich przez siły zbrojne oraz pozostałe służby zapewniania bezpieczeństwa. Trzecią przesłanką jest szansa na dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii w polskiej gospodarce, nauce i przemyśle, jaką współcześnie stwarza inwestowanie w tak nowoczesne systemy jak bezzałogowce.   

Podczas spotkania poglądy, doświadczenia oraz wzajemne oczekiwania wymieniali reprezentanci trzech kluczowych dla realizacji programu grup: ośrodków naukowo-badawczych, krajowych producentów oraz użytkowników bezzałogowców.

Wśród podnoszonych kwestii znalazły się m.in. sprawy związane z potrzebą szybkiego wyposażania sił zbrojnych i innych służb państwa w systemy bezzałogowe; zagwarantowaniem niezbędnych rozwiązań prawnych dotyczących wykorzystywania bezzałogowców;  wykorzystywaniem krajowego potencjału, w tym kapitału ludzkiego; szukaniem obszarów i dziedzin technologicznych dotyczących bezzałogowców, w których Polska mogłaby się stać liderem.

Wnioski z dyskusji stanowić będą punkt wyjścia do dalszych prac nad programem, w tym m.in. przygotowania dużej konferencji poświęconej rozwojowi narodowego potencjału w dziedzinie produkcji i wykorzystywania bezzałogowców. W opinii szefa BBN zasadne byłoby również utworzenie swego rodzaju forum (rady, komitetu) z udziałem przedstawicieli ośrodków badawczych, producentów oraz użytkowników, na którym formułowane byłyby postulaty dotyczące Narodowego Programu Bezzałogowców.  

Podczas spotkania zaprezentowany została także agenda pierwszej polskiej Parady Robotów - „Droniady 2014”, która odbędzie się 17-18 czerwca br. w Krakowie i której głównym organizatorem jest Fundacja Instytut Mikromakro. Wydarzenie, na którym swoje konstrukcje pokażą najważniejsze uczelnie techniczne oraz krajowi producenci systemów bezzałogowych, objęte zostało honorowym patronatem Szefa BBN. Poszczególni wystawcy rywalizować będą m.in. o specjalną nagrodę szefa BBN.